-
Årsrapport 2021

Årsregnskap

BIs årsregnskap er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapspolitikk i Norge.

<< Tilbake til forsiden                                 Neste kapittel: Revisors beretning >>

For en fullstendig oversikt over Handelshøyskolen BIs årsregnskap for 2021, samt noter til regnskapet, se pdf-versjonen av BIs årsrapport, side 28: 

<< Tilbake til forsiden                                 Neste kapittel: Revisors beretning >>