-
Kalender

Aktuelle Skattespørsmål 2022

Tirsdag til fredag
30-02
August & september
 • Starter:09:30, 30. august 2022
 • Slutter:09:30, 2. september 2022
 • Sted:Digitalt event — link sendes ut i forkant av webinaret
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:29.08.2022
 • Kontakt:Eivind Fruseth (Eivind.Furuseth@bi.no)
Meld deg på

EY har gleden av å invitere til det årlige seminaret Aktuelle skattespørsmål for den maritime næring i samarbeid med BI, Skatteetaten og Norges Rederiforbund! Seminaret avholdes i år digitalt, tirsdag 30. august og fredag 2. september, og er gratis for alle.

Agenda dag 1 | Tirsdag 30. august kl. 09.30-12.30

 • Erfaringer på kildeskatt på renter, royalties og leiebetalinger | Skatteetaten Storbedrift, Rederigruppa
 • Relevante saker og praksis fra det siste året | Skatteetaten Storbedrift, Rederigruppa
 • Høringsnotat, forslag til endringer i rederiskatteordningen | EY
  • Innføring av adgang til delt virksomhet
  • Renter- og garantiprovisjoner
  • Inntektsoppgjør for andeler i deltakerlignede selskap
  • Kommentarer og spørsmål

Agenda dag 2 | Fredag 2. september kl. 09.30-13.00

 • Det næringspolitiske bildet | Norges Rederiforbund
 • Innføring av global minimumsskatt (BEPS 2.0) - hva betyr det for den maritime næring? | EY
  • Hvilke selskap omfattes?
  • Hvordan skal selskapene forberede seg og planlegge for implementering?
  • Forholdet til NOKUS/ CFC
  • Hvor langt rekker unntaket for internasjonal shipping?