-
Kalender

Stresstesting-Makroøkonomiske krisescenarioer og tap i bankene

Praktisk info

  • Tid:torsdag 9. juni 2022 15.00 - 17.30
  • Sted:Campus Oslo, Auditorium C1-000
  • Påmeldingsfrist:09.06.2022 08:00
  • Kontakt:Olessian Hunneman (olessia.hunneman@bi.no)