-
Kalender

EØS-rettens betydning for norsk forvaltning

EØS-avtalen byr på både utfordringer og muligheter. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene er det nødvendig med kunnskap og bevissthet om EØS-retten og dens betydning i norsk rett.

Tirsdag
22
Mars
  • Starter:09:00, 22. mars 2022
  • Slutter:15:00, 22. mars 2022
  • Sted:Handelshøyskolen BI, Campus Oslo
  • Pris:Gratis
  • Kontakt:Camilla Bruusgaard Greve (Camilla.B.Greve@bi.no)

Om arrangementet

EØS-avtalen påvirker store deler av norsk rett. EØS-retten stiller ikke bare krav til innhold og praktisering av norsk rett, men inngår som en integrert og fullverdig del av norsk rett innenfor de enkelte rettsområdene. Dette reiser en rekke ulike problemstillinger knyttet til:

  • EØS-rettslig handlingsrom
  • Hvordan EØS-regelverket skal implementeres i norske lover og forskrifter på en korrekt og tilgjengelig måte
  • Praktisering og etterlevelse av de EØS-rettslige reglene

Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om kompetanseheving innenfor EØS-rett, og Partnerforum bistår med dette. Dette er et kick off-arrangement for departementenes satsing.

Partnerforum vil også tilrettelegge for en seminarrekke som går i dybden på ulike tema knyttet til EØS-rett, med oppstart høsten 2022.

Målgruppe

Arrangementet er laget for alle i offentlig forvaltning som er interessert i og berørt av tematikken, også ikke-jurister.

FOR MER INFO OG PÅMELDING, FØLG LINKEN NEDENFOR

Det er åpent for både fysisk og digital deltakelse. 

 

Meld deg på