-
Kalender

Informasjonsseminar: Sikkerhetsledelse

Resiliens er helt sentralt for fremtidens sikkerhetsledelse. Sikkerhetsstyringsevner er alltid etterspurt i både offentlig og privat sektor, med organisasjoner som ønsker å beskytte personell, eiendeler, informasjon og omdømme mot kriminelle trusler så forskjellige som svindel og terrorisme.

Onsdag
23
Mars
  • Starter:11:00, 23. mars 2022
  • Slutter:13:00, 23. mars 2022
  • Sted:Campus Trondheim: Auditorium Svartlamoen/Digitalt
  • Påmeldingsfrist:22.03.2022 09:00
  • Kontakt:Gunhild Stuen (gunhild.stuen@bi.no)
Meld deg på

Hvor er vi nå i forhold til sikkerhetsledelse, og hvilke metoder bruker vi? Er metodene fra 70- og 80-tallet gode nok til å håndtere utfordringene vi har i dag? Svaret er nei. Både innen safety og security har tradisjonell sikkerhetsledelse hatt hovedfokus på et barrieresystem mot ting som kan gå galt. Nå er vi på et annet nivå av kompleksitet i samfunnet, skapt av tette koblinger mellom ulike systemer, og vi ser at det er et paradigmeskift innen safety og security. Tilnærmingen vi nå bør bruke er resiliens.

Resiliens, som i norsk språk er et relativt nytt begrep, er definert som et samfunn, en organisasjons eller et individs evne til å tåle større hendelser og gjenopprette viktige funksjoner etter at hendelsen har funnet sted, og om mulig tilpasse seg til endrede forutsetninger.

Resiliens-tilnærmingen kan benyttes personlig, på samfunnsnivå eller organisasjonsnivå, i forhold til nye produkter, nye prosesser eller nye rammeverk. I det hele tatt er det relevant for alle fremtidige endringer.

Jobber du innenfor en bransje med fokus på sikkerhet og beredskap, i privat eller offentlig sektor? Ønsker du å videreutvikle din kompetanse innenfor sikkerhetsfaget og å oppnå en bredere faglig forståelse om hva sikkerhet innebærer og hvordan du kan lede bedre innenfor dette feltet?

Få med deg dette informasjonsseminaret 23. mars om bachelorprogrammet Sikkerhetsledelse, og finn ut hvorfor dette er studiet du bør velge høsten 2022.

Om foredragsholder

Riana Steen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hennes forskningsområder er innen risikostyring, resiliens og virksomhetsstyring. Riana brenner for resiliens som metode innen sikkerhetsledelse, og lover at deltakerne på kurset Sikkerhetsledelse vil bli utfordret til å se på sin egen organisasjon i læringsprosessen.