-
Kalender

MVA-seminaret 2022

Velkommen til seminar i merverdiavgift den 17. mars 2022

Vi gleder oss til seminaret i mars med et spennende program og høyaktuelle emner. Denne gangen kan du velge om du vil møte opp fysisk med etterfølgende matservering og mingling, eller om du vil delta via digital strømming. Dersom restriksjoner pålagt av myndighetene ikke tillater fysisk seminar, vil det bli gjennomført digitalt – les mer om dette lenger ned på siden.

 

Meld deg på

Praktisk info

 • Tid:torsdag 17. mars 2022 14.00 - 19.00
 • Sted:BI - campus Oslo, auditorium C1-010
 • Kontakt:Cecilie Dyrnes (Cecilie.Dyrnes@no.ey.com)

Informasjon vedr. mulige Covid-19 restriksjoner

Vi ønsker å arrangere seminaret med mulighet for fysisk oppmøte på BI - campus Oslo, i Nydalsveien 37. Seminaret vil også bli strømmet direkte. Du kan derfor selv velge om du vil møte opp eller delta digitalt. Vi har booket et av de største auditoriene slik at det skal være god plass og god lufting.

Fysisk oppmøte vil gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Servering av mat og drikke vil skje på egnet måte – slik at det skal være mulig å holde god avstand til andre.

 • Prisen for fysisk oppmøte inkludert servering av snacks og tapas er 1700 kroner pr. person.
 • Prisen for digital deltakelse er 1500 kroner pr. person.

Dersom du har meldt deg på digitalt seminar, men likevel ønsker å delta fysisk, kan du endre bestillingen mot å betale et mellomlegg på 200 kroner. Endringen må skje innen den 10. mars 2022.

Dersom restriksjoner pålagt av myndighetene ikke tillater at det gjennomføres et fysisk seminar, vil seminaret bli gjennomført digitalt. I den grad du har meldt deg på fysisk seminar og betalt for dette, vil vi selvfølgelig tilbakebetale prisdifferansen på 200 kroner.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering

 • Velkommen / praktisk info

  Advokat Cecilie Dyrnes, arrangementskomiteen (EY)

 • Fellesregistrering og ny MVA-melding / hva skjer med salgs- og kjøpsmelding?

  Seniorrådgiver Anita Borvik og seniorskattejurist Jorid Øvrebø (Skatteetaten)

 • Formidling av finansielle tjenester

  Advokat Egil Stefan Eilertsen (Harboe)

 • Pause

 • MVA fradragsrett – hva er egentlig status?

  Advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen (Thommessen)

 • Ny tollovgivning + siste MVA nytt fra EU

  Advokat Kjerstin Ongre (KPMG)

 • Pause

 • MVA i en global distribusjons- og leverandørkjede

  Senior Tax Manager Charlotte Holmedal Gjelstad (Kongsberg Gruppen)

 • MVA og utvalgte emner innen fast eiendom

  Advokat Camilla Hammer Solheim (BAHR)

 • Matservering (tapas)

FORELESERNE

Charlotte Holmedal Gjelstad

Charlotte Holmedal Gjelstad (Master i rettsvitenskap, UiB 2013) er advokat og Senior Tax Manager i Kongsberg Gruppen ASA. Hun jobber primært med merverdiavgift og skatt, med særlig fokus på grenseoverskridende handel. Hun er tilknyttet avdelingen Corporate Tax med hovedansvar for oppfølging av transaksjonsskatter og strukturering. Hun jobbet i perioden 2014-2021 i Brækhus Advokatfirma, hvor hun hovedsakelig jobbet med norsk og internasjonal merverdiavgift. Hennes masteroppgave ved UiB gjaldt merverdiavgiftsfritakene for petroleumssektoren.

Camilla Hammer Solheim

Camilla Hammer Solheim (cand.jur., UiT 2000) er advokat og fagpartner i Advokatfirmaet BAHR hvor hun har jobbet siden 2005. Camilla jobber med merverdiavgift – særlig med fokus på fast eiendom, herunder kjøp og salg, utleie og drift, samt med merverdiavgift knyttet til transaksjoner. Hun har over 20 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift og jobbet også tidligere i Skattedirektoratet i perioden 2000-2005. Hun har skrevet flere artikler om temaer innen merverdiavgift.

Egil Stefan Eilertsen

Egil Stefan Eilertsen (cand.jur., UiO 1996) er advokat og partner i Harboe. Han jobber i hovedsak med merverdiavgift, finansskatt, eiendomsskatt, toll og særavgifter. Han har tidligere vært advokat i Wiersholm og jurist i Skatteetaten, herunder Oslo ligningskontor og Oslo fylkesskattekontor. Egil er veileder og sensor på masteroppgaver innen skatt og merverdiavgift ved UiO og holder jevnlig foredrag.

Kjerstin Ongre

Kjerstin Ongre (cand.jur., UiO 1985) er advokat og director i KPMG Law i Oslo. Hun er tilknyttet KPMG´s internasjonale gruppe Trade & Customs. Kjerstin jobber hovedsakelig med merverdiavgift, toll og særavgifter og har over 35 års erfaring fra arbeid med indirekte skatter. Hun har tidligere jobbet i Finansdepartementet, Toll- og avgiftsdirektoratet og Deloitte. I perioden 1996-1999 jobbet hun som juridisk rådgiver i EFTAs overvåkingsorgan ESA. Kjerstin har også vært medlem av Klagenemnda for merverdiavgift i perioden 2010-2016.  

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen (Master i rettsvitenskap 2007, LL.M. International Taxation, New York University 2012) er advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen.  Han er fagansvarlig for Thommessens praksis knyttet til merverdiavgift, og har erfaring fra arbeid med avgiftsrådgivning for ulike bransjer herunder eiendom og finans. Bjørn Christian har også erfaring fra arbeid med merverdiavgift ved Oslo fylkesskattekontor. Han har prosedert flere avgiftssaker i retten og fikk møterett for Høyesterett i 2021.

Anita M. Borvik

Anita M. Borvik (Bachelor i revisjon og skatterevisor) er seniorrådgiver i Skatteetaten divisjon Brukerdialog, men har siden 2019 jobbet med forretningsutvikling i prosjektet Modernisering av merverdiavgift (MEMO). Hun har tidligere jobbet 17 år i Tolletaten og har 10 års erfaring fra arbeid med meldingskontroll (MVA-melding) i Skatteetaten. Hun jobbet også med overføringen av ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten. Anita har studert to år med jus og har gjennomført lederkurs på BI. Hun studerer p.t. også prosjektledelse på BI.

Jorid Anny Øvrebø

Jorid Anny Øvrebø (cand.jur.) er seniorskattejurist i Skatteetaten divisjon Brukerdialog, men har siden 2019 jobbet med forretningsutvikling i prosjektet Modernisering av merverdiavgift (MEMO). Hun har over 25 års erfaring med merverdiavgift og jobbet i perioden 1999-2018 i Skattedirektoratet, hvor hun også i en periode var underdirektør. I perioden 1994-1999 jobbet hun ved Sogn og Fjordane fylkesskattekontor. Jorid har i stor grad jobbet med regelverksutvikling og forskriftsarbeid, samt deltatt i flere sentrale prosjekter i Skatteetaten knyttet til merverdiavgift.

;