-
Kalender

BI Business History Seminar: Hva kan næringslivstorie lære av miljøhistorie?

Fredag
11
November
  • Starter:13:00, 11. november 2022
  • Slutter:16:00, 11. november 2022
  • Sted:BI, Nydalen, Møterom A4Y-117 & ZOOM
  • Påmeldingsfrist:10.11.2022 12:00
  • Kontakt:Espen Ekberg (espen.ekberg@bi.no)
Meld deg på

Med jevne mellomrom har vi kunnet lese i business history tidsskrift appeller om å inkorporere miljøhistoriske perspektiv i næringslivshistoriske studier. For det meste har det blitt med slike programerklæringer. Miljøhistorie er et felt som har utviklet seg mye de siste tiårene. Her i Norge har flere unge og lovende historikere bidratt med ny forskning på feltet. Noen av disse viser hvordan miljøhistoriske analyser kan berike vår forståelse av hva bedrifter har gjort og deres virksomhet, og også den bredere konteksten og rammen bedrifter virker i.

Med dette seminaret får vi innledninger fra disse historikerne som kan hjelpe oss til å konkretisere hva næringslivshistorien kan lære av miljøhistorien, og hvordan miljøhistoriske perspektiv kan integreres i næringslivshistorie.

Ada Elisabeth Nissen, UiO: Statoil og den miljøvennlige norske oljen. Klimaproblemet i møte med sektorinteresser og politisk styring, 1990-2005.

Innlegget vil omhandle samspillet mellom norske myndigheter og Statoil i en formativ periode for global klimadebatt. Jeg gir et innblikk i hvordan både Statoil og selskapets statlige eier reagerte på økende internasjonale krav om avkarbonisering, og diskuterer hvordan selskapets synspunkter ble prioritert i utformingen av norsk klimapolitikk.

Håvard Brede Aven, HVL: Industrielle miljø: Korleis industribedrifter har skapt ekspertise og mot-ekspertise om miljøet.

Innleiinga vil ta utgangspunkt i to bedriftshistoriske bokprosjekt, om forskingsinstituttet SINTEF og om sinkverket Det norsk zinkkompani/Boliden i Odda, og forbindelsane mellom dei to. På ulike måtar, og av ulike grunnar, begynte dei to både å undersøke miljøverknadane av industriproduksjon og å utvikle renseteknologiar på 1950- og 1960-talet. Eg vil bruke dei to eksempla til å lufte nokre tankar om korleis næringslivshistoriske kjelder og kunnskapshistoriske analysestrategiar kan bidra til å forstå korleis kunnskap om miljøproblem har blitt skapt, spreidd og brukt.

Melina Antonia Buns, UiS: Utopien om et fællesnordisk slutdepot.

I dag har de nordiske landene hver sin egen løsning - eller ikke - på det radioaktive affald, der står igen fra forsknings- eller civile atomreaktorer til energiproduktion. I midten af 1970erne, da atomkraften blev mødt med intens interesse og fandt opsving efter oljekrisen, fandtes også idéen om et fællesnordiske atomlager til højradioaktivt affald. Dette oplægget belyser motiverne bagved ideen, dets konkrete indhold og involverede aktører, og giver nogle indblik på hvorfor det var starten på ’the nuclear waste nationalism’ som vi har i dag og ikke blev mere end en utopi.

Etter møte inviteres det til sosial sammenkomst på et egnet spisested i nærheten av BI.

 

Join Zoom Meeting here

Meeting ID: 696 1134 1757

Passcode: 577608

 

Velkommen!