-

Nordisk Nettverk for Bruksrettigheter i Fast Eiendom

Torsdag til fredag
10-11
November
 • Starter:12:00, 10. november 2022
 • Slutter:14:00, 11. november 2022
 • Sted:Handelshøyskolen BI - Campus Oslo, rom B2-085
 • Kontakt:Harald Benestad Anderssen (harald.b.anderssen@bi.no)
Meld deg på

Nordisk nettverk for rettigheter i fast eiendom er et nordisk akademikernettverk som annethvert år arrangerer konferanse om rettsspørsmålene knyttet til boligretten og boligsamvirket. I år arrangeres arrangementet i Oslo av Handelshøyskolen BI.

 

Deltageravgift

 • Personer med tilknytning til akademiske institusjoner: Gratis
 • Personer uten tilknytning til akademiske institusjoner: Kr 5 000 (eller etter avtale med arrangør)

 

Info om booking av hotellopphold

 • Info om booking av hotellopphold under konferansen sendes ut i deltakerbekreftelsen man mottar etter endt registrering.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Torsdag 10. november 2022

 • Ankomst og lunsj

 • Velkommen

  v/ professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Tillgänglighetsanpassningar i bostadsrättsföreningar - behov av översyn av maktbalansen i det kollektiva ägandet?

  Dosent Elisabeth Ahlinder, Stockholms Universitet

 • Sammenskrivningen af dansk lejelovgivning – en lovgivningsmæssig udfordring

  Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet

 • Pause

  med kaffe, kake og frukt

 • Seksjonerte eiendommer (som helhet): Identitet og offentlig registerstatus - særlig i matrikkelen

  Førsteamanuensis em. Gert-Fredrik Malt, Universitetet i Oslo

 • Nye eierskapsmodeller i boligsamvirket

  Professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Slutt for dagen

 • Felles middag

 • Fredag 11. november 2022

 • Morgenkaffe med frukt

 • OBOS - Et norsk superboligbyggelag. ‘Medlemsopprør’ og utfordringer ved boligbyggelagsmodellen

  Professor Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI

 • Presentasjon av PhD-prosjekt, Ændringer af ejendomme opdelt i ejerlejligheder

  Stipendiat Jonathan Seb Salicath, Aarhus Universitet

  • 30 minutter presentasjon, 15 minutter diskusjon
 • Presentasjon av PhD-prosjekt, Misligholdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter – ligheder og forskelle

  Stipendiat Daniel Skov, Syddansk Universitet

  • 30 minutter presentasjon, 15 minutter diskusjon
 • Diskusjon av fellesnordiske temaer

  1. Hvert land presenterer (maksimalt 15 minutter) endringer/utviklingen i boligretten i eget land
  2. Diverse temaer, som deltagerne vil bidra med
   - ordstyrer: professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI
 • Avslutning

  v/ professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Lunsj og avreise