-

Nordisk Nettverk for Bruksrettigheter i Fast Eiendom

Praktisk info

 • Tid:torsdag 10. november 2022 12.00 - fredag 11. november 2022 14.00
 • Sted:Handelshøyskolen BI - Campus Oslo
 • Kontakt:Harald Benestad Anderssen (harald.b.anderssen@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Torsdag 10. november 2022

 • Ankomst og lunsj

 • Velkommen

  v/ professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Disability adaptations in common areas of multi-owned properties - Balancing the distribution of power over individual and collective property rights

  Dosent Elisabeth Ahlinder, Stockholms Universitet

 • Boligleieres mulighet til å anvende avtaleloven § 36

  Lektor Kristian Graven Nielsen, Aarhus Universitet

 • Pause

  med kaffe, kake og frukt

 • XXXX

  Amanuensis Gert-Fredrik Malt, Universitetet i Oslo

 • Nye eiermodeller i boligsamvirket

  Professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Slutt for dagen

 • Felles middag

 • Fredag 11. november 2022

 • Morgenkaffe med frukt

 • Presentasjon av PhD-prosjekt

  Stipendiat Jonathan Seb Salicath, Aarhus Universitet

 • Presentasjon av PhD-prosjekt

  Stipendiat Daniel Skov, Syddansk Universitet

 • Den nye danske husleieloven og dens tilblivelse

  Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet

 • Diskusjon av fellesnordiske temaer, som deltagerne vil bidra med

  Ordstyrer: professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Avslutning

  v/ professor Harald B. Anderssen, Handelshøyskolen BI

 • Lunsj og avreise