-
Kalender

Filosofisk førstehjelp på jobb

Hvordan kan vi bli bedre til å håndtere uenighet og støy på arbeidsplassen?

I dette foredraget gir filosofen Øyvind Kvalnes deg ideer som kan brukes til å takle krevende situasjoner på jobb. Tidligere i år har Øyvind gitt ut boken Filosofisk førstehjelp. Der skildrer han fem strategier for å møte mennesker du er uenig med. Du kan velge mellom å

  • misjonere
  • konversere
  • kverulere
  • kansellere
  • filosofere

Hver av disse strategiene kan være riktige til ulike tider, men foredraget går mest inn på den filosoferende strategien. Hva skal til for å få til en god samtale for å avdekke hva som er sant og riktig i en fastlåst situasjon på jobb? Kvalnes er inspirert av et sitat fra Arne Næss: «I en atmosfære av vennlighet kan vi tåle mye fra andre.» Vennlig friksjon kan være nøkkelen til å skape magisk samarbeid i organisasjoner.

Øyvind Kvalnes er professor i organisasjonsadferd ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han har en doktorgrad i filosofi, og er opptatt av å bruke filosofiske begreper til å forstå og finne løsninger på utfordringer i organisasjoner. På BI underviser han i etikk, ytringsklima og ledelse. Han skriver jevnlig om arbeidsliv i Dagens Næringsliv.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 5. oktober 2022 17.00 - 19.00
  • Sted:BI campus Stavanger, Byfjordparken 17, auditorie A3
  • Påmeldingsfrist:05.10.2022 12:00
  • Kontakt:Marianne Rygh (marianne.rygh@bi.no)

Informasjon om parkering finner du her.