-
Kalender

FREMTIDS-konferansen 2022

Delta på en spennende konferanse hvor ny forskning innen ledelse, gruppeatferd og relasjonskompetanse blir presentert og diskutert.

I 2022 er det sjette gang FREMTIDS-konferansen gjennomføres ved Handelshøyskolen BI – campus Bergen. Dagskonferansen arrangeres årlig for å sette søkelys på utfordringer som utspiller seg mellom akademia, politikk og næringsliv. I år har vi laget et spennende program hvor nye forskning innen ledelse, gruppeatferd og relasjonskompetanse blir presentert og diskutert. 

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv. Organisasjoner må jobbe mer tverrfaglig og mer fleksibelt mot kundeorientering og som et middel for å oppnå endring og innovasjon. De menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner er en kompetanse alle organisasjoner har bruk for.

Del 1:  Like barn  leker best?

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Utenforskap
 • Etisk infrastruktur
 • Hva er viktig krydder for suksessfull innovasjon ?
   
  Paneldebatt

Del 2: Lederutfordringer anno 22.

 • Vikingledelse
 • Lederutfordringer og påvirkning
 • Passiv ledelse, er det så gale?

Praktisk info

 • Tid:onsdag 19. oktober 2022 08.00 - 15.00
 • Sted:Aud. 3 Campus Bergen
 • Påmeldingsfrist:18.10.2022 12:00
 • Kontakt:Beate Nilsen (beate.nilsen@bi.no)