-
Kalender

Boklansering: En ny rettskildelæreteori-Knut Bergo "Rett Praksis"

Boklansering: Norsk rettskildelære i dag. Hva er den og hvor står vi?

Torsdag
29
September
  • Starter:14.00, 29. september 2022
  • Slutter:17.00, 29. september 2022
  • Sted:BI - Campus Oslo, auditorium A2-030
  • Pris:0
  • Påmeldingsfrist:29.09.2022 00:00
  • Kontakt:Morten Kinander (morten.kinander@bi..no)
Meld deg på

Knut Bergos nye bok «Rett praksis. Lærebok i norsk juridisk metode» markerer en nyorientering innen rettskildelærefremstillingene. De tradisjonelle og rådende norske fremstillingene har hatt et sterkt dommerfokus, hvor en beskrivelse av den juridiske metoden har vært en beskrivelse av hvordan dommere faktisk argumenterer og tenker rettslige spørsmål. I følge denne metoden, blir det viktige hvordan dommere faktisk går fram når de tar stilling til rettsspørsmål.

I motsetning til dette, mener Bergo at en juridisk metode bør ta på alvor at også dommere er bundet av rettskildelæren og dens rettskildeprinsipper, og ikke bare produsenter av den. Med dette utgangspunktet blir ikke rettskildelæren og juridisk metode et spørsmål om å finne ut hvordan dommere faktisk går fram når de tar stilling til rettsspørsmål, men hvordan de burde gå fram. Dette utgangspunktet skaper en annen dynamikk i rettskildelæren, og skyver dommeren og rettsanvendelsen mer i bakgrunnen enn hva mange andre fremstillinger gjør. Spørsmålet blir da hvordan dommere skal gå fram.

Til å diskutere hvorvidt Bergo har gitt en tilfredsstillende og dekkende innfallsvinkel til dette spørsmålet, har vi invitert et velkvalifisert panel, bestående av en høyesterettsdommer, en jurist hos Lovavdelingen/Regjeringsadvokaten og en professor fra UiO. Disse vil diskutere og kommentere de praktiske, de internasjonale og de teoretiske dimensjonene ved Bergos bok.

Knut Bergo vil innlede, før høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg, advokat og utredningsleder Marius Emberland og professor Alf Petter Høgberg.

Program 

1400-1415: Velkommen og innledning ved professor Morten Kinander (BI)

1415-1445: Knut Bergo innleder om bokens hovedprinsipper

1445-1500: Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg: Det praktiske perspektivet

1500-1515: Professor Alf Petter Høgberg (UiO): Det rettskildeteoretiske perspektivet

1515-1530: Advokat Marius Emberland (RA): Det internasjonale perspektivet

1530-1545: Pause

1545-1630: Bergo svarer på innlegg, samt diskusjon

 

Det vil bli servert kaffe/ te og boller under dette arrangementet. 

Velkommen !