-
Kalender

Fagmøte om Høyesteretts dom av 30.06.2022

Høyesteretts dom av 30. juni 2022 – dommens betydning for eiendomsmeglernes gjennomføring av budrunden, og inngåelsen av avtaler om kjøp av fast eiendom.

Tirsdag
06
September
  • Starter:09:00, 6. september 2022
  • Slutter:10:45, 6. september 2022
  • Sted:Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, rom A2-030.
  • Påmeldingsfrist:02.09.2022 00:00
  • Kontakt:Paul Henning Fjeldheim (paul.h.fjeldheim@bi.no)
Meld deg på

Handelshøyskolen BI ønsker å bidra til utviklingen av fagmiljø og forskning innen eiendomsmeglingsrett. Som et ledd i dette arbeidet inviterer Institutt for rettsvitenskap og styring til et uformelt diskusjonsforum for eiendomsmeglingsfaglige problemstillinger.

Høyesterett avsa den 30. juni 2022 dom i sak HR-2022-1316-A. Saksforholdet i korte trekk;

Ved salg av en leilighet innga en interessent et bud som ble akseptert av selgeren. Eiendomsmegleren videreformidlet ikke aksepten til budgiveren. Etter utløpet av akseptfristen fortsatte derfor budrunden. Leiligheten ble til slutt solgt til avgiveren av budet som selgeren opprinnelig hadde akseptert, for en høyere sum enn det opprinnelige budet. I motsetning til lagmannsretten kom Høyesterett til at eiendomsmegleren hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt og i strid med god meglerskikk når han ikke videreformidlet selgerens første aksept til budgiveren, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Kjøperen ble tilkjent erstatning fra eiendomsmeglingsforetaket og dets forsikringsselskap tilsvarende differansen mellom det opprinnelige budet og den endelige kjøpesummen, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. (Sammendrag hentet fra Lovdata) (Link til dommen: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2022/juni-2022/hr-2022-1316-a.pdf)

Hvilken betydning vil dommen få for eiendomsmeglernes gjennomføring av budrunden og når det er inngått en bindende avtale om kjøp av fast eiendom?

Tema: Hvilken betydning vil Høyesteretts dom av 30. juni 2022 få for eiendomsmeglernes gjennomføring av budrunden og for inngåelsen av avtaler om kjøp av fast eiendom?

Ordstyrer: Høyskolelektor / advokat Terje Bergem, Handelshøyskolen BI Trondheim

Innledere: Flere av de store eiendomsmeglerkjedene (DnB Eiendom, Aktiv, Eie Eiendomsmeglere, Privatmegleren) vil kort kommentere dommen og hvordan den evt. vil påvirke eiendomsmeglernes arbeidshverdag. I tillegg vil det være forberedte innlegg fra forskerne på BI. Det legges opp til diskusjon med salen.

Du må gjerne videresende denne invitasjonen til dine kollegaer. Det er ingen deltageravgift, men av hensyn til romkapasiteten ber vi vennligst om at påmeldingslinken benyttes innen 2. september.

VELKOMMEN!

Eiendomsmeglingsgruppen ved Handelshøyskolen BI,
v/Harald Benestad Anderssen, Terje Bergem, Tore Bråthen, Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim, Georg Ibsen Lexander, Kim Andre Syvertsen