-
Kalender

Seminar om rekonstruksjon

klassebasert avstemning og cross-class cram down

Torsdag
20
April
 • Starter:09:00, 20. april 2023
 • Slutter:11:00, 20. april 2023
 • Sted:BI - campus Oslo, Auditorium B2-030
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:20.04.2023 09:15
 • Kontakt:Sjur Swensen Ellingsæter (sjur.s.ellingsater@bi.no)
Meld deg på

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i januar på høring et forslag til nye og permanente rekonstruksjonsregler. Forslaget inneholder flere bestemmelser som avviker fra någjeldende regler og henter i flere sammenhenger inspirasjon fra EUs rekonstruksjons- og insolvensdirektiv. En av de mest sentrale nyvinningene i lovutkastet er regler om inndeling av kreditorer og aksjonærer i klasser ved avstemning over forslag om tvangsakkord, og mulighet til å gjennomtvinge forslag overfor kreditorklasser som har stemt mot forslaget – såkalt «cross-class cram down». Det er forventet at den endelige utformingen av disse reglene vil utgjøre en sentral del av det videre lovarbeidet.

Norge vil kunne trekke på erfaringer EUs medlemsstater har gjort seg i forbindelse med gjennomføringen av direktivet i nasjonal rett. Nederland var tidlig ute med å modernisere rekonstruksjonsreglene sine innen direktivets rammer. De nye reglene – som legger opp til klassebasert avstemning og cross-class cram down – har allerede blitt benyttet i en rekke saker.

Senter for finansregulering ved BI og Konkursrådet inviterer sammen til morgenseminar tirsdag 20. april 2023 hvor advokat Christiaan Zijderveld ved advokatfirmaet Houthoff vil gi en presentasjon av hvordan de nederlandske reglene løser problemstillingene rundt klassebasert avstemning og cross-class cram down, fordeler og ulemper ved klasseinndeling, samt hvordan reglene hittil har blitt benyttet i praksis. Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål og diskusjon rundt hvilken tilnærming de norske reglene bør følge.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Presentasjon av de nederlandske reglene rundt klassebasert avstemning og cross-class cram down

  • v/ advokat Christiaan Zijderveld
 • Spørsmål og diskusjon