-
Kalender

Hvordan forstå verden slik at du kan handle i den?

Bli med på kunnskapsfrokost den 23. august og lær om hvordan du kan å skape intern stabilitet for at organisasjonens innsats skal være produktiv.

Onsdag
23
August
  • Starter:08:30, 23. august 2023
  • Slutter:09:50, 23. august 2023
  • Sted:BI - campus Bergen Aud. 3
  • Påmeldingsfrist:22.08.2023 23:30
  • Kontakt:Marianne Grung Farsund (marianne.g.farsund@bi.no)
Meld deg på

Det er på det rene at turbulens og forandring er den nye normalen. Ledere og ansatte operer nå i forretningsmessige og økonomiske omgivelser som oppleves som stadig mer volatil, usikker, kompleks og tvetydig. Det er derfor helt avgjørende hvordan organisasjoner tilpasser seg den nye konteksten. Det er viktig at den adaptive kapabiliteten utvikles slik man er i stand til å reagere hurtig på endringene i omgivelsene slik at man håndterer denne permanente tilstanden av turbulens.

Å lede i en slik kontekst betyr at man må skape tilstrekkelig intern stabilitet for at organisasjonens innsats skal være produktiv. Dette foredraget vil derfor belyse tilnærminger til hvordan man kan forstå verden slik at man kan anvende den mest effektive lederskapspraksis for den konteksten man står overfor.

Foredragets forelser er førsteamanuensis Odd Arne Nissestad, Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.