-
Kalender

Veivalg i klimapolitikken – innspill fra Norge og Sverige

Mandag
18
Desember
 • Starter:15:00, 18. desember 2023
 • Slutter:17:30, 18. desember 2023
 • Sted:BI - campus Oslo, rom: A2-030 (Red 13)
 • Kontakt:Gisle J. Natvik (gisle.j.natvik@bi.no)
Meld deg på

Veivalg i klimapolitikken – innspill fra Norge og Sverige

Hvilke veivalg står vi overfor dersom vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050? Hva er en god strategi?

Samfunnsøkonomene Martin Skancke og John Hassler presenterer sine ferske rapporter fra henholdsvis Norge og Sverige, med påfølgende diskusjon.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen

  Av Tommy Sveen, professor og instituttleder

 • Presentasjon av rapporten "Sveriges klimastrategi"

  Av John Hassler, professor i økonomi, Stockholms universitet

 • Pause

 • Presentasjon av rapporten "Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050"

  Av Martin Skancke, leder, Klimautvalget 2050

 • Paneldiskusjon

  Deltagere:
  - John Hassler, professor i økonomi, Stockholms universitet
  - Martin Skancke, leder, Klimautvalget 2050
  - Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning og medlem av Klimautvalget 2050

  Ordstyrer:
  Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI

Deltagere

John Hassler
John Hassler

John Hassler

John Hassler er professor i økonomi ved Stockholms universitet. Han er medlem av komiteen for prisen i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, hvor han har sittet siden desember 2009. Han var formann for det svenske finanspolitiska rådet 2013-16 og er medlem av Kungliga Vetenskapsakademien og Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han jobbet som rådgiver for det svenske finansdepartementet under finanskrisen og er medlem av finansministerens økonomiske råd. Han fungerer som vitenskapelig rådgiver for flere svenske offentlige etater. Han var medlem av European Economic Advisory Group mellom 2008 og 2012. Han har også vært medlem av Bellagio-gruppen av akademikere og tjenestemenn.

Martin Skancke
Martin Skancke

Martin Skancke

Martin Skancke er utdannet siviløkonom fra NHH og er autorisert finansanalytiker. Med tidligere ledelsesroller i Statens pensjonsfond utland og ved Statsministerens kontor, samt hans nåværende ledelse av Klimautvalget 2050, er Skancke en sentral ekspert innen økonomi, bærekraft og klima.

Kristin Halvorsen
Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen er en norsk tidligere politiker (SV). Hun var finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013 i den rødgrønne regjeringen. Hun var Norges første kvinnelige finansminister. Halvorsen ble valgt inn på Stortinget fra 1989 til 2013, og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Fra 2014 har hun vært direktør i CICERO, Senter for klimaforskning. Hun var medlem av Klimautvalget 2050.

Hilde C. Bjørnland
Hilde C. Bjørnland

Hilde C. Bjørnland

Hilde C. Bjørnland er en norsk professor i samfunnsøkonomi og tidligere prorektor for forsking og fagressurser ved Handelshøyskolen BI. Bjørnland er Spesialrådgiver til Forskningsavdelingen i Norges Bank og sitter i det finske Finanspolitiska rådet. Hun har tidligere sittet i styret i Finanstilsynet og i det svenske Finanspolitiska rådet. Hennes forskningsområder er naturressurser, konjunkturer og penge- og finanspolitikk.