-
Kalender

Seminar om forslag til permanente regler om rekonstruksjon

Senter for finansregulering ved BI inviterer til morgenseminar tirsdag 28. februar 2023 for å diskutere enkelte av problemstillingene som forslaget reiser.

I mai 2020 vedtok Stortinget midlertidig lov om rekonstruksjon, som frem til nå har trådt i stedet for konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Justis- og beredskapsdepartementet sendte nylig på høring et forslag til nye og permanente rekonstruksjonsregler. Forslaget inneholder flere bestemmelser som avviker fra någjeldende regler og henter i flere sammenhenger inspirasjon fra EUs rekonstruksjons- og insolvensdirektiv.

Program

  • Velkommen

v/ førsteamanuensis Sjur Swensen Ellingsæter, Handelshøyskolen BI, Senter for finansregulering

  • Hvilke verktøy og muligheter gir de foreslåtte reglene?

v/ advokat (H) Håvard Wiker, Ro Sommernes Advokatfirma

  • Adgangen til å betale kritiske leverandører

v/ advokat Richard Sjøqvist, Advokatfirmaet BAHR

  • Vilkårene for «cram-down»

v/ førsteamanuensis Sjur Swensen Ellingsæter, Handelshøyskolen BI, Senter for finansregulering

  • Forslaget om utvidelse av adgangen til å låne på superprioritet

v/ advokat Stine D. Snertingdalen, Kvale Advokatfirma

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 28. februar 2023 08.30 - 10.30
  • Sted:BI - campus Oslo. Rom C2-005
  • Pris:Gratis
  • Påmeldingsfrist:24. februar
  • Kontakt:Sjur Swensen Ellingsæter (sjur.s.ellingsater@bi.no)
;