-
Kalender

Seminar om kapitalstruktur i statseide selskaper

Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar

Kapitalstruktur i børsnoterte statseide selskaper

Prosjektet om Statlig eierskap i Norge ønsker velkommen til vårt årlige seminar. Tema for årets seminar er «Kapitalstruktur i selskapene», og vi har tre gode innledere:

  1. Morten Strømgren, avdelingsdirektør, Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet: «Statens vurderinger og dialog med selskapene når det gjelder kapitalstruktur.»
  2. Øyvind Norli, professor Handelshøyskolen BI (Institutt for finans), vil si noe generelt om hva slags politikk selskaper og eiere (herunder staten) pleier eller bør føre med hensyn til kapitalstruktur, investeringer og utbytte.
  3. Marten Boon, prisbelønt historiker fra Utrecht University, forfatter av bind to i Equinors historie: «Utfordringer og muligheter knyttet til Equinors enorme inntekter.»
    Seminaret er på norsk.

Det blir lett servering etter seminaret, og vi håper flest mulig har anledning til å sette av noen minutter til uformelle samtaler.

Praktisk info

  • Tid:torsdag 2. februar 2023 15.00 - 17.30
  • Sted:BI - Campus Oslo
  • Kontakt:Sverre Christensen (sverre.christensen@bi.no)

Påmelding til sverre.christensen@bi.no, telefon 46410606

;