-
Kalender

Bygg fremtiden - overgang fra lineær til sirkulær økonomi i bygg og anlegg

Tirsdag
30
Mai
 • Starter:08:00, 30. mai 2023
 • Slutter:10:30, 30. mai 2023
 • Sted:BI, campus Oslo, rom A2 Red 12
Meld deg på

Bli med på spennende faglig seminar på BI onsdag 30. mai om fremtidens bygg-, anlegg- og eiendomsnæring.

Under seminaret vil vi spørre oss: Hvordan går vi fra å tenke avfallshåndtering til ressursforvaltning? Hvordan går vi opp i avfallshierarkiet? Hvilke nye aktører må involveres? Hvordan samarbeider vi om overgangen? Under seminaret, arrangert av BI Senter for byggenæringen, får vi høre fra flere spennende prosjekter som har lykkes (deriblant Sirkulær Ressurssentral) og utfordrer aktørene i bransjen til å tenke nytt om gamle bærekraftsfloker.

 

Følg arrangementet digitalt her 

 

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Sesjon 1: Velkommen og introduksjon ved BI Senter for byggenæringen

 • Overgang fra lineær til sirkulær økonomi: Muligheter og utfordringer 

 • Utviklingen innen avfallsrett i Norge og EU 

 • Miljøpolitikk, offentlige anskaffelser og arealplanlegging 

 • Pause - 10 min

 • Sesjon 2: Hva vil det si å gå fra lineær til sirkulær? 

 • Innovasjon for å oppnå sirkulære prosjekter 

 • Suksesshistorier fra Veidekke Sirkulær og Sirkulær Resurssentral 

 • Avsluttende refleksjoner 

 • Workshop på sirkulære byggeprosjekter (ved invitasjon) - Møterom A2 Red 10

Foredragsholdere 

Charlotte Koritzinsky - Norsk Gjenvinning 

Einar Bratteng - UiO og Berngaard

Marit Sjøvaag - Handelshøyskolen BI 

Marie Storli - Æra Strategic Innovation 

Erik Nilsen - Veidekke Sirkulær 

Emil Rygh - Sirkulær Resurssentral