-
Kalender

Partnerforums vårkonferanse: Nye arbeidsformer og samarbeid på tvers

Partnerforum arrangerer årets vårkonferanse på BI!

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og statsforvaltningen for å diskutere forvaltningspolitikk. Gjennom en rekke ulike arrangementer bringer vi akademia og statsforvaltningen tettere sammen. 

25. mai arrangerer Partnerforum årets vårkonferanse på BI:

Arbeidsformer kan omhandle alt fra organisering, kultur, digitale arbeidsmetoder, evne til å dele kunnskap og å legge til rette for innovasjon. Hvordan hemmer eller fremmer våre arbeidsformer det offentliges evne til samarbeid og å løse komplekse problemer?

Praktisk info

  • Tid:torsdag 25. mai 2023 09.00 - 15.00
  • Sted: BI - campus Oslo, room: C1-060
  • Kontakt:Partnerforum (partnerforum@uio.no)
;