-
Kalender

Kunnskapsfrokost - Hvorfor havner så mange ledere i Helvete?

Bli med på kunnskapsfrokost den 20. mars

Mandag
20
Mars
  • Starter:08:30, 20. mars 2023
  • Slutter:09:50, 20. mars 2023
  • Sted:BI - campus Bergen, Auditorium 3
  • Påmeldingsfrist:19.03.2023 23:30
  • Kontakt:Marianne Grung Farsund (marianne.g.farsund@bi.no)
Meld deg på

En guidet tur med Dante gjennom dødsrikene.

Å kjempe for sine mål og idéer krever både vilje til makt og evne til refleksjon og selvforståelse. Ledelse er et spenn mellom maktutøvelse og endringskraft på den ene siden og ydmykhet og selvrefleksjon på den andre siden. Dantes reise gjennom Helvete og oppover Skjærsildberget forteller om menneskets fallgruver og feiltrinn i jakten på storhet og ære. I Helvete finnes det mange ledere som har trådt feil. På Skjærsildberget bøter de på sine mistak. Dante kan gi et enestående perspektiv på egenutvikling hos ledere … og ledelse for verdighet