-
Kalender

Seminar i merverdiavgift

Torsdag
16
Mars
 • Starter:14:00, 16. mars 2023
 • Slutter:19:00, 16. mars 2023
 • Sted:BI - Campus Oslo
 • Kontakt:Eivind Furuseth (eivind.furuseth@bi.no)
Meld deg på

Vi gleder oss til seminaret i 2023 med et spennende program og høyaktuelle emner. Denne gangen kan du velge om du vil møte opp fysisk med etterfølgende matservering og mingling eller om du vil delta via digital strømming.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering

  Registrering starter fra klokken 13.00, med lett servering og kaffe/te.

 • Velkommen

  Foredrags­holdere

  Advokat Cecilie Dyrnes (EY)

 • Hva er nytt på MVA-fronten?

  Her får du en oversikt over de mest relevante nyhetene innen avgiftsrett, f.eks. aktuelle lovendringer, dommer, prinsipputtalelser, nye høringer, avgjørelser fra Skatteklagenemnda etc. 

  Foredrags­holdere

  Advokat Kari Elisabeth Christiansen (RSM)

 • Handel med tjenester i EU vs Norge

  Hva er likhetene og forskjellene mellom tjenestehandel i EU og i Norge? Er det risiko for dobbelt avgift? Her får du også siste nytt om digitale
  produkter – både i Norge og i EU.

  Foredrags­holdere

  Advokat Espen Qvist (PwC)

 • Pause

 • MVA-klausulene i nye utbyggingsavtaler

  NS 8447 (ny norsk standarden for utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbygger) lanseres våren 2023. Det er bl.a. inntatt bestemmelser som regulerer samarbeid mellom utbyggere og kommuner om merverdiavgift på infrastruktur.

  Foredrags­holdere

  Advokat Alexander With (CMS Kluge)

 • Kan fradragsretten ryke på formaliteter? Reglene om kjøpsdokumentasjon og MVA-fradrag

  For å få rett til fradrag må man kunne legitimere anskaffelsen med bilag. Hvilke regler gjelder? Og hva er kravene til salgsbilag (faktura)? Vi ser nærmere på typetilfeller, og hva som er Skatteetatens praksis. 

  Foredrags­holdere

  Senior Manager Jan Terje Kaaby (BDO)

 • Pause

 • Opplysningssvikt og sanksjoner – med særlig fokus på tilleggsskatt

  Ett av lovgivers virkemidler mot skatteunndragelser er å sanksjonere den avgiftspliktiges / tredjeparts brudd på opplysningsplikten. Når foreligger det  opplysningssvikt? Og hva kan konsekvensene bli når svikten foreligger?

  Foredrags­holdere

  Advokat Ann Johnsen (Fend)

 • Debatt: Hvordan blir norske MVA-regler i fremtiden?

   I 2021 ble det nedsatt et utvalg med fokus på fremtidens skatte- og avgiftssystem. Skatteutvalget hadde bl.a. som mandat å se på merverdiavgiftens rolle, om den er tilpasset den digitale utviklingen og økt internasjonal handel, forenklinger mv. Utvalget fremla sin utreding 19. desember 2022. Vi drøfter utvalgets konklusjoner og anbefalinger innen avgiftsrett.

  Foredrags­holdere

  Associate professor Eivind Furuseth (BI), advokat Nils Eriksen (Brækhus) og advokat Cecilie Dyrnes (EY)

 • Servering av tapas

Foredragsholdere

 • Cecilie Dyrnes

  Cecilie Dyrnes


  Cecilie Dyrnes (cand.jur. 1997) er advokat og partner i EY. Hun er initiativtaker til MVA seminaret og er en del av arrangementskomitéen. Cecilie har jobbet med merverdiavgift i 25 år, og har tidligere arbeidserfaring fra andre advokatfirmaer, fra Skatteetaten og Tolletaten. Hun har prosedert flere avgiftssaker for domstolene og fikk møterett for Høyesterett i 2008. Cecilie har skrevet flere fagbøker om merverdiavgift, bl.a. MVA kommentaren, Merverdiavgift i et nøtteskall og Lærebok i merverdiavgift. Hun har siden 2018 vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett.

 • Kari Elisabeth Christiansen

  Kari Elisabeth Christiansen


  Kari Elisabeth Christiansen er advokat i RSM. Hun har tidligere arbeidet i BDO, i Revisorforeningen og i Skatteetaten – og har over 20 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift og også med skatt. Kari Elisabeth jobber i hovedsak med merverdiavgift, skatt, selskapsrett, strukturering og transaksjoner. Hun har skrevet bok om kultur og idrett,  og skriver kommentarene til merverdiavgiftsloven på Gyldendal Rettsdata. Hun holder jevnlig kurs om merverdiavgift.

 • Espen Qvist

  Espen Qvist


  Espen Qvist (cand.jur. UiO 2000 og bedriftsøkonom BI 2001) er advokat og partner i PwC hvor han er leder for forretningsområdet internasjonal merverdiavgift. Han jobber i hovedsak med rådgivning, strukturering og transaksjonsbasert planlegging av innkjøps- og salgsmodeller over ldegrensene, herunder oppsett av etableringer innen indirekte beskatning i flere land, spørsmål ved inn- og utførsel, dokumentasjon mv. Espen har tidligere jobbet fem år i Skatteetaten.  

 • Alexander With

  Alexander With


  Alexander With (cand.jur. 1999, UiO) er advokat og partner i CMS Kluge. Han har over 25 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift og har tidligere vært leder av Indirect Tax i Deloitte, advokat i Deloitte, Selmer og EY. Han jobber i særlig grad med fast eiendom og har vært medlem av komiteen som har utarbeidet standarden for utbyggingsavtaler NS 8447. Alexander har også skrevet fagbøker, bl.a. om justeringsreglene, og en rekke fagartikler innen merverdiavgift. Han holder jevnlig kurs og foredrag, og har prosedert flere avgiftssaker for domstolene.

 • Jan Terje Kaaby

  Jan Terje Kaaby


  Jan Terje Kaaby er Senior Manager i Fagavdelingen i BDO. Han er siviløkonom og statsautorisert revisor (Handelshøyskolen BI), og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere vært fagansvarlig i Regnskap Norge og Manager i Fagavdelingen i Deloitte. Jan Terje er forfatter av både Bokføringsloven med kommentarer (2020) og Karnov Lovkommentar til bokføringsloven. Han skriver artikler om bokføringsregelverket både for BDO og Revisorforeningen, og holder ulike fagkurs i regi av bl.a. BDO, Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattebetalerforeningen. I tillegg er han leder av Regnskapsstandardstyret i Norsk Regnskapsstiftelse.

 • Ann Johnsen

  Ann Johnsen


  Ann Johnsen (cand.jur. 1997) er advokat og partner i Fend Advokatfirma. Hun har tidligere jobbet som advokat i Hjort og som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete. I perioden 1997-2002 jobbet hun i Finansdepartementets skattelovavdeling. Hun har lang erfaring som forsvarer i økonomiske straffesaker (bl.a. i Transocean-saken), men også fra sivile saker. Ann har skrevet flere fagartikler innen skatt, avgift og strafferett og er forfatter av boken Skattesvik (2021).

 • Eivind Furuseth

  Eivind Furuseth


  Eivind Furuseth, cand.jur., Ph.D. (2016) er Associate Professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere jobbet som advokat i KPMG Law og som jurist i Skatteetaten. Hans doktoravhandling gjaldt forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og  skatteavtaler. Eivind er forfatter og medforfatter av en rekke fagbøker og fagartikler innen skatterett, bl.a. Norsk Bedriftskatterett. Hans arbeidserfaring dekker både skatt og merverdiavgift, og han har jevnlig undervisning både på BI og i andre forum.

 • Nils Eriksen

  Nils Eriksen


  Nils Eriksen (cand.jur. 1992) er advokat og partner i Brækhus. Han har over 30 års erfaring fra arbeid med norsk og internasjonal merverdiavgift. Han er eneste norske medlem av Technical Advisory Group i OECD og bistår i utviklingen av OECD VAT Guidelines. Nils har tidligere jobbet i Grette, PwC, Arthur Andersen og i Baker & McKenzie Amsterdam. Han har også jobbet i Finansdepartementet, hvor han hadde et opphold i Brüssel. I perioden 1996-1997 var han tilknyttet IBFD som redaktør av VAT Monitor. Han har skrevet en rekke fagartikler, bidratt til Karnov kommentarer til merverdiavgiftsloven og medforfatter av boken Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv.