-

BI og Gjensidige inngår strategisk partnerskap

16. januar 2020

Handelshøyskolen BI og Gjensidige har signert en partnerskapsavtale som skal bidra til å bygge bro mellom akademia og næringslivet.

Bi-bygget solnedgang justert

- Vi har som ambisjon å inngå strategiske og langsiktige partnerskap med ledende virksomheter som ønsker å ta en sterkere rolle i å utvikle et innovativt, kunnskapsbasert og bærekraftig samfunns- og arbeidsliv. Vi ser frem til å jobbe tett med Gjensidige på flere ulike arenaer de neste årene, sier prorektor ved BI, Amir Sasson.Amir Sasson

Et av formålene med avtalen er at Gjensidige får anledning til å møte og rekruttere studenter gjennom ulike møteplasser og arrangementer, mulighet til å delta på partnerarrangementer i regi av BI og tilgang til forskningsbasert, relevant og tverrfaglig kunnskap.

Partnerskapet skal også medvirke til å utruste studenter med holdninger, ferdigheter og kunnskap som bidrar til å utvikle bærekraftige løsninger for fremtidens utfordringer. Avtalen tilrettelegger for internship for studenter i Gjensidige, mulighet for Gjensidige til å bidra med aktuelle case til studenter (herunder case-konkurranser), bidra med gjesteforelesere på relevante temaer og være representert i programråd (Advisory Councils) og programutvikling.

- BI er en viktig utdanningsinstitusjon som gir tilgang til mange spennende kandidater til ulike roller i Gjensidige. Vi får nå mulighet til å komme tettere på undervisningen, bidra med case og kunne koble noen av selskapets fageksperter til utdanningen. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, som blant annet innebærer å bygge opp forståelse for hva forsikring er, og de mange mulighetene i bransjen, sier konserndirektør i Gjensidige, Jørgen Inge Ringdal.

Avtalens varighet er fra januar 2020 til desember 2022.

Fra v.: Lena Houge Holter, Sigrid Tofte Røiri, Inge Jan Henjesand, Siri Conradi, Helge Leiro Baastad, Jørgen Inge Ringdal, Amir Sasson, Adriana Jansen 

Kontaktperson BI:
Head of Outreach, Sigrid Tofte Røiri, e-post: sigrid.t.roiri@bi.no, tlf: 98234874

;
Du kan også se alle nyheter her.