-

Millioner til digital kompetanse-satsning

15. januar 2020

Handelshøyskolen BI har mottatt 2,3 millioner kroner fra Kompetanse Norge for å utvikle et fleksibelt digitalt videreutdanningstilbud.

BIs søknad var utformet i samarbeid med Digital Norway og Lørn AS. Dette er første gangen BI mottar slike midler. Ragnvald Sannes ved Institutt for strategi og entreprenørskap er faglig ansvarlig og sier følgende om prosjektet:

- Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og synes det er spennende å få utvikle et utdanningstilbud i et slikt partnerskap med en skalerbar leveransemodell. LØRN vil bidra med nye podcaster og Digital Norway har eget innhold, kontakter i markedet og vil bidra med skalering av leveransene.

Digital kompetanse 720px.jpg

Fra venstre: Liv Dingsør, David Sagen, Synniva Solbjørg Larsen, Silvija Seres, Linda Hesselberg, Annita Fjuk og Ragnvald Sannes. 

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB). Norge er et land der en høy andel av verdiskapningen kommer fra små og mellomstore bedrifter, men både forskning og erfaring viser imidlertid at svært mange sliter med å forløse det potensialet som ligger i digitalisering av virksomheten. Dette har konsekvenser for virksomhetens fremtidige konkurransekraft og vekst, men også for verdiskaping i et økosystem med ulike aktører. SMBene må evne å identifisere hvordan digitalisering kan gi verdi for egen virksomhet, men også i samskaping med andre aktører. De må forstå hvordan digital teknologi kan anvendes for å nå forretningsmessige og strategiske mål. Sist men ikke minst, de er avhengige av å opprettholde engasjement og pågangsmot hos de ildsjelene som tar initiativ til omstillinger og endringer som økt digitalisering medfører.

- Studiet vil i stor grad utstyre deltakerne med kunnskaper, ferdigheter og verktøy innen praktisk endringskompetanse knyttet til digitalisering av egen virksomhet. Hensikten med studiet er å bidra til at flere SMBer lykkes med å høste frukter av digitalisering og dermed styrke egen konkurransesituasjon, forteller Sannes.

DigitalNorway er et initiativ av og for norsk næringsliv med mål om å øke virksomheters fremtidige konkurransekraft og vekst gjennom økt bruk av digitale teknologier og digital transformasjon. Selskapet er etablert og eies av 15 av landets ledende virksomheter, slik som Equinor, AkerBP, Telenor, DNB, Kongsberg Gruppen, DNVGL, Schibsted og Yara.

DigitalNorway samarbeider tett med et nettverk av regionale partnere, eiere og forsknings- og utdanningsinstitusjoner om et bredt spekter av aktiviteter, men spesielt gjennom utvikling og formidling av ulike typer etter- og videreutdanningstilbud.

LØRN skal samle de beste lokale suksesshistorier fra de utvalgte bedriftene som vil delta i pilotering av studiet med fokus på digitalt endringsarbeid. Lokalt og konkret fokus er viktig fordi det effektivt bygger pågangsmot og en teknologisk sterk identitet. LØRN har god erfaring med organisering og innsamling av tilsvarende innhold gjennom en biblioteksoppbygging hvor de har samlet mer enn 500 podkaster.

Digitalisering er en av hovedprioriteringene i BIs Strategi 2025.

– Selv om vi allerede prioriterer digitalisering sterkt, vil denne tildelingen gi oss mulighet til å intensivere utviklingen av fleksible kurs som igjen vil gi mulighet for enda flere å ta videreutdanning, sier direktør for Executive programmer David Sagen.

Dette er tredje gangen Kompetanse Norge deler ut midler til fleksible videreutdanninger i digital kompetanse. Ordningen skal dekke behov for kompetansepåfyll og støtte prosjekter som sikter på å gjøre arbeidslivet i bedre stand til å takle teknologisk utvikling og omstillinger.

Tildelingen er en del av kompetansereformen «Lære hele livet».

;
Du kan også se alle nyheter her.