Vedrørende utbrudd av coronaviruset i Kina

29. januar 2020

Norske myndigheter fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Utenriksdepartementet vurderer løpende behovet for å oppdatere dette reiseråde. BI følger tett med på utviklingen i Kina og er i dialog med partneruniversiteter.

BI har opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra Organisasjon og HR, Internasjonalt kontor, Counselling og Kommunikasjon og samfunnskontakt for å følge situasjonen og være beredt til å iverksette ytterligere forholdsregler dersom behovet skulle oppstå. 

30.01.2020: Oppdatering fra Regjeringen om coronaviruset og norske myndigheters arbeid.

Les råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO) her. Ved langtidsopphold, bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter (hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider tirsdag 28. januar 2020).

Studentenes sikkerhet er BIs høyeste prioritet. BI forholder seg til råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet (UD). Studentene bes følge med på deres oppdateringer. På UDs nettsider (oppdatert mandag 27. januar) står følgende om reiseinformasjon til Kina:

Coronaviruset 2019-nCoV, som hadde sitt utspring i byen Wuhan i Hubei-provinsen er senere påvist flere steder i Kina. Det innføres nå en rekke tiltak og restriksjoner på transport for å hindre at smitten spres videre. All transport til/fra Wuhan og flere andre byer i Hubei-provinsen er stanset. Andre byer i landet har også iverksatt tiltak. Hongkongs myndigheter har innført kriseberedskap, og vil bl.a. holde skolene stengt. Situasjonen er under utvikling og sykdomsbildet er uforutsigbart. Det kan ikke utelukkes at ytterligere spredningsreduserende tiltak iverksettes i dagene fremover.

Norske borgere på reise i Kina, herunder Hongkong, bør følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner. Registrer deg også på www.reiseregistrering.no, slik at vi kan nå deg i tilfelle viktige oppdateringer.

Handelshøyskolen BI skal våren 2020 ha 12 studenter på utveksling i Kina, henholdsvis i Macau og i Suzhou. BI har god dialog med studentene og har iverksatt ekstra beredskap. Det oppfordres til å følge nøye med på råd, reiseinformasjon og eventuelle reiserestriksjoner fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

Kontaktinformasjon:

Utvekslingsstudenter og pårørende:
Kontakt: international.office@bi.no

Studenter som er bekymret og trenger noen å snakke med:
Kontakt: counselling@bi.no

Ansatte:
Kontakt: hr@bi.no

Mediekontakter:
Ole Petter Syrrist-Leite: ole.p.syrrist-leite@bi.no og Henrik Stølen: henrik.stolen@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.