-

Bistand til skatteparadiser?

19. februar 2020

Store mengder bistand kan ha havnet i skatteparadiser ifølge forskning fra Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen.

Et working paper fra Verdensbanken skrevet sammen med Professor Niels Johannesen fra Universitetet i København og Bob Rijkers fra Verdensbanken har fått stor oppmerksomhet etter det ble plukket opp av the Economist og Financial Times. Forskerne viser at overføringer til skatteparadiser øker når fattige land mottar bistand.

«Vi ser en statistisk signifikant korrelasjon mellom bistandsutbetalinger til en gruppe bistands-intensive land – land som gjennomsnittlig mottar mer enn 2% av sitt Brutto nasjonalprodukt (BNP) i bistand fra Verdensbanken – og økende innskudd i skatteparadiser av personer fra disse landene» sier Juel Andersen.

Jo fattigere et land er, jo mer kan bli overført til skatteparadiser

Fattige land er ofte mottagere av mest bistand. For land som mottar rundt 1 prosent av BNP i bistand fra Verdensbanken er det ikke klart hvor mye av denne som overføres til skatteparadiser, om noe. Land som er avhengige av bistand fra Verdensbanken for rundt 2 prosent av BNP kan miste 7,5 øre for hver krone som overføres, mens land som mottar rundt 3 prosent av BNP i bistand kan miste så mye som 15 øre for hver krone som overføres.

Det betyr at dersom 10 millioner kroner gis i bistand til et av de mest bistands-avhengige landene kan 1,5 millioner kroner ende i lommene til politikere, byråkrater og andre lokale eliter. Istedenfor at pengene går til det de er tiltenkt, nemlig økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon.

Fordi de ifølge indikatorer ofte har utfordringer med styresett, er det ikke overraskende at mønsteret med overføringer til skatteparadiser bare er signifikant for bistands-intensive land. Forskning viser at svært høye andeler bistand kan føre til økt korrupsjon og skade på institusjoner.

Bistandsorganisasjoner må gjøre mer

Studien er en av få som ser systematisk på bistand som forsvinner. Det er et kontroversielt forskningsområde. The Economist og Financial Times har de siste dagene skrevet at Verdensbanken først kan ha blokkert publisering av working paperet. Dette grunnet bekymring om hvordan det ville se ut at forskning fra bankens egen forskningsavdeling pekte på mulige overføringer av bistand til skatteparadiser.

«Vi vet ikke noe særlig mer om den politiske prosessen rundt paperet vårt enn the Economist skriver. Dersom de har rett i at forskningen vår faktisk ble blokkert er det selvsagt urovekkende», sier Juel Andersen.

Det kan få enorme konsekvenser når bistand forsvinner. Arbeidet til Professor Juel Andersen og hans kolleger er avgjørende for å bekjempe dette ved å tydelig definere problemet som må løses.

Les mer:

World Bank Working Paper

The Economist, The World Bank loses another chief economist

Financial Times, The World Bank paper at the centre of a controversy

ProMarket, The World Bank's "Papergate": Censorship is not the best way to stop development aid from fueling corruption

;
Du kan også se alle nyheter her.