-

FNI-indeksen for norsk økonomi indikerer en svakere konjunkturutvikling

13. februar 2020

Med oppdaterte takk for januar viser FNI-indeksen at den svakere konjunkturutviklingen for norsk økonomi fortsetter.

I følge indeksen er konjunkturbildet svakt negativt, eller omtrent på trend ved utgangen av måneden.

Oppdaterte konjunkturtendenser 

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. januar 2019. Siden forrige oppdatering, i desember, har indeksen vært svakt negativ gjennom stort sett hele januar måned, men omtrent på trend ved utgangen av måneden. Dette bekrefter tendensen FNI har vist siden høsten 2019, nemlig at konjunkturtoppen trolig er forbi, og at det nå muligens er en svakt fallende konjunkturutvikling.

Nyhetsstrømmene som får størst vekt er veldig likt det bildet vi hadde forrige måned. Det vil si at nyheter relatert til renter og pengepolitikk er med på å trekke indeksen ned, mens nyheter som omhandler omstilling, nye selskaper og oppstart, isolert sett bidrar positivt til utviklingen i indeksen.

FNI indeksen.jpg

Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir torsdag 5. mars 2020.

;
Du kan også se alle nyheter her.