-

Tar tempen på digitaliseringen i kunst- og museumssektoren

6. februar 2020

Norge har vært regnet som en pionér i digitalisering av museums- og kunstbransjen. Forskningsprosjektet Digitization and diversity lanserer nå en rapport som gir verdifulle innblikk i en bransje midt i digitaliseringens turbulente tid.

Professor Anne Britt Gran fra BIs Centre for creative industries har ledet forskningsprosjektet. Hun håper både fagfeller, bransjeaktører og kulturpolitiske aktører drar nytte av rapporten.

– Bransjen opplever endrede betingelser for egen virksomhet, finansieringsgrunnlag og verdiskaping. Undersøkelsene våre avdekker flere interessante funn både for bransjen selv og politikerne som foreslår virkemidler, sier Gran.

Gran, Anne-Britt

Professor Anne-Britt Gran har god oversikt over digitaliseringen i den kreative næringen.


Rapporten er en bred kartlegging av kunst og museumssektoren. Den presenterer funn fra kvantitative undersøkelser med forskjellige synsvinkler:

  • befolkningens digitale forbruk og preferanser
  • brukerundersøkelser av digitaltmuseum.no
  • museumslederes synspunkter på digitalisering av sektoren
  • kunstneres bruk av nettgallerier og sosiale medier

Les hele rapporten «Digitale handlingsmønstre i kunst og museumssektoren - Om forbrukere, museumsledere og kunstnere»

Litt om Digitization and Diversity

Forskningsprosjektet har undersøkt hvordan offentlige og private digitaliseringsinitiativ påvirker mangfoldet i sektoren. Med tverrfaglig tilnærming har målet vært å forstå det komplekse
fenomenet digitalisering.

Digitization and diversity har vært ledet av Handelshøyskolen BI i samarbeid med NTNU, Nasjonalbiblioteket og Universitetet i København, samt bransjeorganisasjonene Norges museumsforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Film & Kino.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets KULMEDIA-program hvis mål er å øke kunnskapen om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres endrede økonomiske og teknologiske betingelser, og å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming.

;
Du kan også se alle nyheter her.