-

BI får pris for plastkutt

6. mars 2020

BI har spart over en halv million engangskopper, og mottar Grønt Punkt Norges plastløftepris for reduksjon.

I sin begrunnelse skriver juryen: «Reduksjon og ombruk troner øverst i avfallshierarkiet, og prisen henger derfor høyt. Det var derfor veldig hyggelig at det var mange verdige kandidater i denne kategorien! Juryen landet på en litt spesiell bedrift, som har tatt Plastløftet med stor entusiasme. Bedriften er viktig i seg selv, men også fordi den påvirker holdningene til mange unge mennesker som snart kommer ut i næringslivet. Vinnerens innsats omfatter holdningsskapende arbeid, bedre tilrettelegging for kildesortering og at engangsprodukter og emballasje i plast erstattes med ombruksløsninger.»

I 2018 satte BI et mål om å kutte all unødvendig engangsplast og oppnå en materialgjenvinningsgrad på 65 prosent innen 2022.

- Vi er allerede godt på vei til å nå målet. For 2020 regner vi med et kutt på 1,2 millioner engangsartikler sammenlignet med tidligere år. I tillegg til engangskopper inkluderer dette servise, bestikk og lignende gjenstander, sier direktør for BI Facility Wenche Dahl.

Fra 2018-2019 har BI Campus Oslo doblet materialgjenvinningsgraden fra 29 til 58 prosent. I løpet av 2020 jobbes det hardt med å kutte engangsartikler og øke materialgjenvinningsgraden også på BIs campuser i Trondheim, Bergen og Stavanger.

Rektor Inge Jan Henjesand er stolt over at BI har vunnet Grønt Punkt Norges plastløftepris.

- Bærekraft er en bærebjelke i strategien vår, og vi må bruke innflytelsen vi har til å påvirke positivt, både i egen virksomhet og i samarbeid med våre interne og eksterne relasjoner. Denne prisen er et godt eksempel på dette, og er et resultat av arbeidet til ansatte og studenter i hele organisasjonen, i samarbeid med våre leverandører, sier han.

I tillegg til reduksjon av engangsartikler innebærer arbeidet et mål om at alle arrangementer og konferanser på BI skal sertifiseres som grønne konferanser. BI Event gikk nylig inn for at verdien av gaver og give-aways som ellers ville blitt gitt til foredragsholdere og andre skal kunne gå direkte til veldedige formål gjennom organisasjonen Gi gaven videre.

Studentene er essensielle støttespillere og har bidratt ved å kutte ut ballonger på sine arrangementer og legge til rette for at gaver går til veldedige formål. De har også etablert innsamlingspunkter for snusbokser, for å øke gjenvinningsgraden.

;
Du kan også se alle nyheter her.