-

BI tilbyr nettbasert undervisning

11. mars 2020

Handelshøyskolen BI avlyser all ordinær klasseromsundervisning for å redusere smitterisiko av koronaviruset og legger til rette for alternativ undervisning på nett.

Fra og med torsdag 12. mars vil det ikke være ordinær klasseromsundervisning på BI. Samtlige studenter får heller nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. 

– Våre studenters og ansattes helse og sikkerhet er vår høyeste prioritet. I tråd med norske helsemyndigheters råd og anbefalinger iverksetter vi tiltak som kan bidra til å redusere smitterisikoen blant studenter, ansatte og samfunnet som helhet, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

BI legger også til rette for kontaktreduserende tiltak for ansatte gjennom mulighet for å jobbe hjemmefra der det er mulig. Det er ingen tilfeller der studenter eller ansatte har fått påvist smitte, men BI har beredskap for håndtering av smitte og eventuell karantene av studenter og ansatte dersom det skulle oppstå.

Alle BIs campuser er fremdeles åpne for studenter til å studere og forberede seg til eksamen. Både studenter og ansatte vil motta jevnlige oppdateringer rundt koronaviruset og hvilke tiltak BI gjør ettersom situasjonen endrer seg.

;
Du kan også se alle nyheter her.