-

Inspire to Impact konferansen 2020

12. mars 2020

BI-studenter samarbeider med DNV GL og FN Global Compact for å inspirere til et bærekraftig næringsliv i dag og i fremtiden.

Næringslivet spiller en avgjørende rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Studenter fra BI og andre skoler og universiteter forventer at bærekraft skal være en integrert del av pensum. De forventer at utdanningen skal tilby kunnskapene og ferdighetene som trengs for å påvirke næringsliv og samfunn i positiv retning, og at fremtidige arbeidsgivere gir dem mulighet til å påvirke.

Inge Jan Henjesand og Danat Tekie

Rektor Inge Jan Henjesand og Danat Tekie fra Young Sustainable Impact (YSI).

 

Tirsdag 10. mars avholdt BI's studentorganisasjon, BISO, Inspire to Impact konferansen. Talere inkluderte blant annet Kommunal- og digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Chief External Relations Young Sustainable Impact (YSI) Danat Tekie, Sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea Thina Saltvedt, leder for UN Global Compact Network Norway Kim N. Gabrielli og  Direktør for DNV GL Remi Eriksen.

Thina Saltvedt

Thina Saltvedt fra Nordea

 

Konferansen presenterte en rekke bedrifter som er opprettet for å bidra til en mer bærekraftig verden, og store selskaper som jobber for å gjøre sine forretningsmodeller mer bærekraftige. Talerlisten inkluderte også studenter fra Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, NMBU, OsloMet og Høyskolen Kristiania.

inspire to impact students

Kornelia Haddal Sivertsgård fra UiO, Gimse Esenstad fra Oslomet, Maria Finnerud fra NMBU, Kristoffer Myklebust Enge fra Høyskolen Kristiania og Jonas Økland fra BI.

Nye bedrifter med bærekraft i sitt DNA

Kråkeboller spiser store mengder tareskog. Selskapet Urchinomics plukker dem, slik at tareskogen kan gro tilbake. Kråkebollene selger de til restauranter. Dette har flere fordeler. Tareskogene absorberer CO2 og er viktige paringsområder for fisk og andre sjødyr, samtidig som kråkebollene kan spises istedenfor mer karbonintensive matvarer. Urchonomics fokuserer spesielt på Nord-Norge, California og Sør-Japan.

Funky Fresh Foods er et norsk catering-selskap basert i Oslo. De serverer kun vegansk mat, mesteparten er også økologisk og de vektlegger bærekraft i alle deler av forsyningskjeden. Inkludert matavfall, miljøvennlig transport og miljøvennlig innpakning. De leverer mat til kaféer, kantiner, butikker og treningssentre i Oslo og omegn.

Nofence er et GPS-basert virtuelt gjerdesystem utviklet i Norge. Systemet består av et soldrevet GPS-halsbånd og et digitalt kart. Når et dyr krysser en Nofence-grense lager halsbåndet lyd. Lyden advarer dyret om at et kort elektrisk sjokk kommer dersom det fortsetter å bevege seg i samme retning. Virtuell inngjerding kan gjøre det enklere for grunneiere å bruke land som ikke egner seg til matproduksjon til gressing. Slik kan dyrkbar mark brukes til menneskemat.

Store selskaper vil påvirke i positiv retning

Konferansen ble arrangert i samarbeid med kvalitetssikrings- og risikohåndteringsselskapet DNV GL. Gjennom Energy Transition Outlook ser selskapet på hvordan den grønne omstillingen kan akselereres for å møte Paris-målene. H&M snakket om hvordan de bygger en sirkulær forretningsmodell for å redusere karbonutslipp og materialbruk i alle ledd i verdikjeden. Yara presenterte sitt arbeid for å gjøre landbruk mer bærekraftig ved å redusere karbonutslipp og bidra til mer bærekraftig praksis.

Klikk her for the fullstendige programmet.

;
Du kan også se alle nyheter her.