-

Morten Solheim inn som nytt styremedlem i Econa Trøndelag

24. mars 2020

Econa er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

For sine 23 500 medlemmer legger de til rette for påfyll av faglig kunnskap, samt er en viktig karrierepartner. Videre ønsker de å hjelpe medlemmene med trygghet i arbeidssituasjon og bidra til at de lykkes i arbeidslivet.

Handelshøyskolen BI har vært en nasjonal samarbeidspartner over flere år – et samarbeid som har gitt medlemmene mulighet til å ta kurs for videre- og etterutdanning. Dette samarbeidet styrkes nå ytterligere ved at Morten Solheim, Business Development Manager på BI Executive, går inn som nytt styremedlem for Econa i Trøndelag.

- Hvilke tanker gjør du deg og hva forventer du igjennom denne styreplassen?

"Først vil jeg takke for tilliten og for å ha blitt spurt om å stille som kandidat til en styreplass. Jeg kjenner til Econa via mitt medlemskap og ser hvor mye bra de gjør for sine medlemmer. Når jeg nå får muligheten til å være med å påvirke dette ovenfor medlemmene, var det en mulighet jeg ikke kunne si nei til."

"Econa har tre tydelige fokusområder; mangfold i ledelse, livslang læring og bærekraft. Dette er tre områder som jeg og vi på BI Executive kjenner oss igjen i. Som en del av styret vil jeg arbeide for at flere kjenner til hvor viktig det er å legge til rette for livslang læring. Dette er bærekraft i praksis som gir mange positive effekter, både for arbeidstager og for arbeidsgiver. Handelshøyskolen BI har et svært godt tilbud til de som ønsker utdanning, enten det er enkeltkurs eller for å bygge en bachelor- eller mastergrad."

Morten Solheim og Nina Riibe_720px.jpg

Under mitt første styremøte fikk jeg gleden av å bli ønsket velkommen av administrerende direktør Nina Riibe. Dette ble et svært givende og inspirerende møte og det blir spennende å være med på den videre reisen i Econa.

;
Du kan også se alle nyheter her.