-

BI-studenter svært ettertraktet i arbeidsmarkedet

6. april 2020

Den årlige arbeidsmarkedsundersøkelsen fra Handelshøyskolen BI viser sterk etterspørsel etter BI-studenter fra næringslivet. Totalt 95 prosent av alle masterstudenter var i jobb seks måneder etter graduering.

Samtidig viser undersøkelsen at 82 prosent av bachelorstudentene var i jobb i løpet av den samme tidsperioden, mot 84 prosent i 2019.

- En av BIs største styrker har alltid vært vår evne til å kombinere den tette koblingen til næringslivet med forskningsbasert og relevant utdanning til de som skal ut i jobb, og til de som er i jobb. Slik skal det også være i fremtiden som en sentral og en integrert del av strategien vår fremover.  Årets AMU-tall viser at våre prioriteringer og det systematiske arbeidet vi gjennomfører gjør studentene våre etterspurt, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Så mange som 76 prosent av masterstudentene hadde fått tilbud om fast jobb før graduering, mens tilsvarende tall for bachelorstudentene er 48 prosent.

Nye bilder Inge Jan Henjesand

-Ordninger som internships, konsulentoppdrag og case-konkurranser blir stadig mer utbredt som en integrert del av BIs programmer, og dette bidrar til at studentene skaffer seg relevant arbeidserfaring og kontakter på et tidlig tidspunkt i studieløpet, sier Henjesand.

Lønner seg med deltidsjobb

Årets arbeidsmarkedsundersøkelse fra BI viser at 92 prosent av studentene hadde en deltidsjobb, sommerjobb eller internship ved siden av studiene, og at de som kombinerte deltidsjobb med studier kom raskere i jobb.

96 prosent av alle masterstudenter som hadde en deltidsjobb under studiene var i jobb seks måneder etter graduering, mens 84 prosent av masterstudentene som ikke hadde deltidsjobb var i fast jobb i samme tidsperiode.

For bachelorstudenter som hadde en deltidsjobb var 84 prosent i fast jobb seks måneder etter graduering, mens 61 prosent av bachelorstudentene som ikke hadde deltidsjobb var i fast jobb i samme tidsrom.

Ni av ti i relevant jobb

Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at flest bachelorstudenter har fått jobb innen bank, finans og forsikring (17,7%) mens flest masterstudenter (19,3%) jobber i konsulentvirksomheter og revisjon.  

95 prosent av masterstudentene sier at jobben deres er moderat til veldig stor grad relevant i forhold til studiene, mens 91 prosent av bachelorstudentene svarer det samme.

Bachelor Graduation Oslo 2019

- Som en internasjonal handelshøyskole arbeider vi på BI kontinuerlig med å utvikle innholdet i våre programmer slik at de er både er faglig oppdatert forskningsmessig og samtidig tilpasset kompetansekrav som til enhver tid er i endring i arbeidslivet. Vi jobber systematisk på mange områder for å gjøre utdanningen så relevant som mulig ved å være påkoblet næringslivet, blant annet gjennom partnerskap og samarbeid for å innhente gjesteforelesere og ha representanter fra næringslivet med i programråd (advisory counsils) og i programutvikling, sier Henjesand og legger til:

-Dette er tiltak som bidrar til at studentene utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er etterspurt i arbeidslivet og som tetter kompetansegapet mellom nyutdannede og arbeidslivets krav, sier Henjesand.

Åtte av ti masterstudenter sier i årets undersøkelse at analytisk tenkning og problemløsning er de viktigste ferdighetene fra studiene som de har fått nytte av i jobben de har fått. Seks av ti bachelorstudenter svarer det samme.

Årets lønnsoversikt:

  • Lønn uten bonus og andre tilleggsytelser master: kr. 487 000 (endring fra i fjor: +3,2)
  • Lønn uten bonus og andre tilleggsytelser bachelor kr. 412 000 (endring fra i fjor: 3,4 %)

Fakta om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse:

  • 2961 studenter mottok undersøkelsen.
  • Svarprosenten er 23,7 prosent, tilsvarende 701 personer.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 10. januar og 31. januar 2020.
;
Du kan også se alle nyheter her.