-

Kunst for en inkluderende digital omstilling

22. april 2020

Professor Christian Fieseler leder nytt EU-prosjekt om kunst for en bærekraftig og inkluderende digital fremtid.

Det er svært vanskelig å forutse konsekvensene av det digitale skiftet for ting som demokrati, arbeiderrettigheter og personvern. Private selskaper setter endringstakten, mens styringsmakter og sivilsamfunn ofte opplever at de ikke blir lyttet til.

Forskningsprosjektet ARTSFORMATION tar sitt utgangspunkt i dette, og en anerkjennelse av at kunst kan være en verdifull partner for et bedre digitalt skifte.

  1. Kunst gjør det mulig å forestille seg fremtiden og identifisere problemer vi må gripe tak i. Et nylig eksempel er Netflix-serien ‘Black Mirror’, som blant annet tar opp samfunnsrollen til teknologiselskaper.
  2. Kunst gir teknologi forståelige rammer. Bratte læringskurver, avskrekkende nye teknologier og motvilje til å endre atferdsmønstre gjør at mange europeiske selskaper ikke vil ta i bruk digitale teknologier. Kunst kan gjøre teknologiske fordeler forståelige.
  3. Kunst gjør at vi kan tenke kritisk rundt ulike fremtider. Det gir oss etiske retningslinjer, og mulighet til å utforske både utopier og dystopier.
  4. Kunst er et demokratisk verktøy. Ved å gjøre kompliserte og vanskelige problemer som data-etikk, filterbobler, falske nyheter og algoritme-styring visuelt og håndgripelig inspirer kunst til samfunnsengasjement.

Hvordan kan kunstnere samarbeide med næringsliv og samfunn?

ARTSFORMATION vil jobbe med alt fra scenekunstnere, malere og arkitekter til graffiti-kunstnere for å forstå hvordan kunst forholder seg til store samfunnsendringer. «Det handler i stor grad om å forstå kunstner-perspektivet, hvordan de forholder seg til teknologi og dens sosiale konsekvenser», sier Fieseler. Han legger til, «vi skaper muligheter for dialog mellom kunstnere, næringsliv og samfunn, for at kunst kan bli en enda mer relevant stemme, og for å spørre kunstnere om de kan hjelpe oss med å forstå det digitale skiftet på nye måter.»

Prosjektet spør hvordan næringsliv, politikk og samfunn kan samarbeide med kunstnere for å forestille seg bedre, mer inkluderende og mer bærekraftige verdener. «Dette vil gi innsikt for bedrifter og andre så de kan bli mer sensitive, bærekraftige og innovative», sier Fieseler. «Det endelige målet vårt er å utvikle og dele nye metoder for innovasjon, utforming av politikk og samfunnsbygging basert på kunst.»

ARTSFORMATION vil vare i tre år mellom 2020 og 2023, med en total tildeling fra EU på nesten 3 millioner euro. Nordisk senter for internett og samfunn, ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI skal lede prosjektet, med akademiske partnere ved Copenhagen Business School og Trinity College Dublin. Kunst- og sivilsamfunnspartnere er WAAG Society i Nederland, LATRA i Hellas, KEA European Affairs i Belgia, transmediale i Tyskland, The Foundation for Art and Creative Technology i Storbritannia og European Alternatives i Frankrike.

Gjennom prosjektperioden vil kunstnere, politikere, sivilsamfunn og næringslivsrepresentanter fra forskjellige deler av Europa bli invitert til å delta på workshops og utstillinger for å belyse vanskelige spørsmål rundt digital omstilling, slik som datarettigheter, økonomisk ekskludering og motstandsdyktige demokratier.

Mer informasjon finner du på sidene til Nordisk senter for internett og samfunn.

;
Du kan også se alle nyheter her.