-

Plattform for analyser av koronakrisen

6. april 2020

Espen R. Moen og Gisle Natvik har sammen med åtte andre norske samfunnsøkonomer opprettet et nettsted for å samle uavhengige analyser av koronakrisen, sett fra økonomisk synspunkt.

"Vi står midt i en krise. Sjelden har det vært nødvendig med større og mer inngripende økonomiske tiltak. Sjelden har uavhengige råd fra økonomer vært mer etterspurt enn akkurat nå. Vår jobb som økonomer er å gi relevant analyse til folk og beslutningstakere. Vi bør starte nå", står det på hjemmesiden til økonomene.

Plattformen skal fokusere på koordinering, diskusjon og formidling av uavhengige analyser av koronakrisen. Målgruppen for nettsiden er journalister, myndigheter og embedsverk (helse, næring, finans, Norges Bank, osv.), den nyopprettede ekspertkommisjonen, samt folk flest. Alle som leter etter relevante analyser.

Initiativtakere til plattformen er:

 • Annette Alstadsæter (NMBU)
 • Torfinn Harding (NHH)
 • Edwin Leuven (UiO)
 • Kjell Erik Lommerud (UiB)
 • Katrine Løken (NHH)
 • Espen R. Moen (BI)
 • Gisle Natvik (BI)
 • Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)
 • Kjell Gunnar Salvanes (NHH)
 • Kjetil Storesletten (UiO)
 • Ragnar Torvik (NTNU)
 • Fredrik Wulfsberg (OsloMet)

For mer informasjon se nettsiden Koronavirus og norsk øknomi.

;
Du kan også se alle nyheter her.