-

Professor Hilde C. Bjørnland i ekspertgruppe for økonomisk vurdering av smittetiltak

24. april 2020

Skal vurdere utfasing og justeringer av tiltak, og stimulering til vekst og omstilling.

Ekspertgruppen som i mars ble nedsatt av regjeringen for å vurdere økonomiske konsekvenser av smitteverntiltak utvides for å vurdere incentiver for vekst og omstilling. De nye medlemmene er professor Hilde C. Bjørnland fra BI, professor Katrine Vellesen Løken fra NHH og professor Ragnar Torvik fra NTNU.

- Vi må etter hvert gå fra å holde bedrifter flytende til å legge sterkere vekt på incentiver for vekst og omstilling. Krisen kan vare lenge, og norsk økonomi står foran utfordringer både på grunn av smittevernstiltakene og kollapsen i global etterspørsel og i oljemarkedet. Usikkerhet preger også bildet. Det er derfor bra og viktig at regjeringen nå utvider ekspertgruppen og ser lenger fremover, sier Bjørnland.

Tilleggsmandatet den utvidede gruppen får er:

  • Hvordan og når midlertidige økonomiske tiltak bør fases ut.
  • Justeringer i tiltak, dersom disse vil måtte vare lenger enn man trodde innledningsvis.
  • Forutsetningene for, hvordan og når det bør settes inn økonomiske tiltak som skal stimulere til vekst og omstilling.

- Regjeringen planlegger nå veien ut av krisen og hvordan vi får opp igjen aktiviteten i økonomien når virusutbruddet avtar. Da er det viktig at vi har en god forståelse for de langsiktige effektene av smitteverntiltak i samspill med de økonomiske tiltakene. Vi ønsker å forstå effekten på arbeidsmarkedet, næringslivet og økonomiens omstillingsevne, og hvordan dette påvirker fordelingen mellom generasjoner og ulike inntektsgrupper, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Gruppen skal arbeide raskt, og levere sin rapport allerede i slutten av mai. Gruppen ledes av professor Steinar Holden fra UiO.

For mer informasjon, se regjeringen.no.

;
Du kan også se alle nyheter her.