-

Sterke søkertall for BI

23. april 2020

Årets søkertall til Handelshøyskolen BI viser en økning på 20 prosent til BIs bachelorstudier og 29 prosent til BIs masterstudier sammenlignet med fjoråret.

- BIs attraktivitet står seg svært godt gjennom den pågående koronakrisen. De gode søkertallene er helt klart et resultat av flere års solid programinnovasjon og -utvikling, sterke faglige leveranser og en samlet evne fra hele organisasjonen til å skape gode studentopplevelser i og utenfor auditoriene. De gode søkertallene kan også tyde på at dagens unge ønsker å forberede seg på en framtid etter korona, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.Nye bilder Inge Jan Henjesand

Søkertall per 19.april 2020 for Handelshøyskolen BI:

  • Bachelor (BSc) inkl Årsenhet: +20% (7227 vs 6036 innsendte søknader)
  • Master of Science (MSc): +29% (2123 vs 1643 innsendte søknader)
  • Samlet: +22% (9350 vs 7679 innsendte søknader)

Finans øker mest

BSc i finans opplever størst økning blant BIs bachelorprogrammer med en økning på 69 prosent (fra 235 søkere i 2019 til 397 søkere i 2020). MSc in business og MSc in finance opplever størst økning blant masterprogrammene.

BI praktiserer løpende opptak og studenter kan søke helt frem til studiestart, men de aller fleste nasjonale og internasjonale søkere forholder seg til den etablerte fristen 15. april gjennom samordnet opptak. Tallene viser at kjønnsfordeling på BSc så langt er 47% kvinner og 53% menn. For MSc er andelen 52% kvinner og 48% menn.

Digital undervisning

– Tallene gir sterke signaler om at BIs portefølje av heltidsstudier er attraktive også i vanskelige tider. Vi har de siste årene hatt økt fokus på å synliggjøre vår forskning og våre faglige kapasiteter, i tillegg til å vise hva man kan oppnå med en grad og et vitnemål fra BI. Dette tror jeg har bidratt positivt. Så er jeg veldig stolt av at BI har evnet å omstille seg raskt under svært utfordrende omstendigheter. Over natten flyttet vi all undervisning digitalt. Det tror jeg har blitt lagt merke til. Vi jobber nå med å tilrettelegge for at alle kurs også til høsten kan ha elementer av, eller gå fullt og helt digitalt avhengig av hva situasjonen tillater. I tillegg skal vi sikre at både nye og eksisterende studenter tas imot på en god måte. Dette handler både om det vi skal gjøre, og det vi må jobbe godt sammen med de dyktige studentene i BIs studentforening for å få til, sier Henjesand.

Sterke tall fra storbyene

BI – campus Bergen har mottatt 25 prosent flere søkere i år sammenlignet med 2019.  BI – campus Trondheim er opp 16 prosent, og BI – campus Stavanger er opp 13 prosent. Bachelorprogrammene i Oslo viser en oppgang på 19 prosent og masterprogrammene en oppgang på 29 prosent. Innslipp campus Trondheim

Rektor Henjesand oppfordrer studentene til å ta en utdannelse som reflekterer det de har interesse for.

– På tross av omstendighetene rundt Koronapandemien, nasjonalt og internasjonalt, skal vi etter hvert tilbake til en ny normalsituasjon. Da mener jeg at det viktigste ved valg av utdanning er å finne noe man brenner for og som er nær egne interesser. Det tar tre år å blir ferdig med en bachelorgrad og fem år å bli ferdig med en mastergrad. Konjunkturer endrer seg, omstilling stiller nye krav, samtidig som arbeidsmarkedene etter hvert også blir mer internasjonale igjen. Det er derfor viktig å sikre seg en solid utdanning som gir brede muligheter i et arbeidsliv i stadig forandring, avslutter Henjesand.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI har ca. 20.000 studenter.
  • BI er rangert av Financial Times som handelshøyskole nummer 1 i Norge de siste fem årene.
  • BI er eneste handelshøyskole i Norge med de tre prestisjefylte internasjonale akkrediteringene AACSB, EQUIS og AMBA.
  • Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer cirka 10.000 søkere.
  • Søkertallene er sammenlignet mellom uke 16 i 2019 og 2020.
  • Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart.
;
Du kan også se alle nyheter her.