-

Hvordan kan flere pasienter få god oppfølging hjemme?

4. juni 2020

BI skal forske på digitale løsninger som kan gi best mulig oppfølging av hjemmeboende pasienter i Norge og Kina.

Samfunnet trenger bedre måter å følge opp det økende antallet pasienter med kroniske sykdommer. Center for Connected Care (C3) har fått finansiering fra Forskningsrådets IKT-pluss program der BIs bidrag vil bli ny kunnskap om utforming og skalering av digitale løsninger for hjemme-oppfølging.

Digitalisering muliggjør hjemme-oppfølging av pasienter

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan bruken av norskutviklet teknologi kan skaleres, tilpasses og evalueres for å sikre hjemme-oppfølging av høy kvalitet. Dette vil bidra til å støtte et stort antall pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi, både i Norge og Kina.

- Kina leter verden rundt etter gode løsninger som kan bidra til utviklingen av et moderne, framtidsrettet helsevesen med begrensede kostnader og store behov i en raskt aldrende befolkning, sier Per Ingvar Olsen, forskningsleder i C3 og forskningsprofessor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI.

Bedre forståelse for hvordan lykkes med digitale samarbeidsløsninger for ekstern helse og omsorg er både medisinsk og økonomisk viktig. Prosjektet, med en varighet på tre år, kombinerer studier innen klinisk medisin, teknologi, design og forretningsmodeller i utviklingen av den digitale løsningen.

Viktig kunnskapsutvikling

Den digitale løsningen inkluderer en enkel og intuitiv pasientapp, der man kan gjennomføre konsultasjonstimer over video, samt motta digitale varslinger når man skal innta medisin. Pasientappen kan også brukes i kombinasjon med medisinsk måleutstyr pasienten tar i bruk hjemmefra, og målerverdiene overføres automatisk til appen.

Løsningen brukes i Norge i dag og vil videre bli testet og tatt i bruk i Kina basert på erfaringene fra hjemme-oppfølging i Norge. Prosjektet muliggjør også detaljerte studier av utfordringer knyttet til eksport av norske løsninger til Kina.

- Prosjektet gir oss anledning til å lære om Kinas utvikling av helsesektoren og ikke minst om deres måte å designe og å skalere nye løsninger på i et land der alt må skaleres for å være relevant, sier Olsen.

Internasjonalt samarbeid

BI har de siste årene etablert seg som en kunnskapsaktør i helsesektoren. Prosjektet er tilknyttet C3, et forskningssenter for fremtidig helse ved Oslo Universitetssykehus (OUS), der BI er sentral forskningspartner. Det gjennomføres i et norsk-kinesisk samarbeid mellom forskere fra OUS, Institutt for informatikk ved UiO, Handelshøyskolen BI, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og NTNU CCIS på Gjøvik. På kinesisk side deltar Fudan University Hospital i Shanghai.

- Dette prosjektet gir en unik mulighet til å sammenligne innføring av avstandsoppfølging i to land der helsetjenestens organisering er helt ulik, sier C3s leder Kari J. Kværner, som er tilknyttet BI som professor i helseinnovasjon.

;
Du kan også se alle nyheter her.