-

Mer kunnskap om kulturlivet i koronaens tid

7. mai 2020

Etter oppdrag fra Kulturrådet skal BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlegge hvordan koronakrisen har påvirket kultursektoren økonomisk, og hvordan den kan best hjelpes gjennom den.

Kulturlivet er hardt rammet av restriksjonene som kom 12. mars. Sommerens festivaler er avlyst og i teatersalene står stolene tomme kveld etter kveld.

Hva er de økonomiske konsekvensene av at publikum har måtte holde seg hjemme, både på kort og lang sikt? Nå ønsker Kulturrådet mer kunnskap om situasjonen og hvilke offentlige tiltak som kan ha god effekt.

To prosjekter

De neste månedene skal BI:CCI jobbe med to korona-prosjekter, både en kartlegging av kultursektoren som helhet for Norsk kulturråd, og en mer detaljert undersøkelse om koronaens økonomiske konsekvenser på musikkbransjen for Musikkindustriens næringsråd og Norsk kulturråd.

I samarbeid med mangeårig partner Menon Economics, skal BI:CCI se på hvordan forbudet mot kulturarrangementer påvirker kulturøkonomien og hele apparatet rundt.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon for kultursektoren, og det blir interessant å se hvordan krisen har påvirket både kunstnere og kulturorganisasjoner. Forskningsmessig blir det like interessant å studere om koronakrisen på noen områder vil endre sektoren permanent. Det gjelder ikke minst alle de nye digitale tilbudene som har kommet de siste ukene, sier Professor Anne-Britt Gran som leder BI:CCI.

I prosjektet om musikkbransjen er både Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania representert med fageksperter. Undersøkelsen ser på økonomiske konsekvenser og offentlige tiltak mer bransjenært, og har også en rekke spørsmål knyttet til nye digitaliseringsinitiativ på musikkfronten.

Sterkt etablert kunnskapsmiljø

Siden 2014 har BI:CCI opparbeidet seg betydelig kompetanse innen kreativ næring. Senteret har et tett samarbeid med ulike aktører innenfor næringen og har hatt både ansvar for større forskingsprosjekter og vært involvert i en rekke utredninger for Kulturdepartementet.

– Vi jobber med å dekke flere kunnskapsroller, forklarer Gran; først og fremst forskning og samtidig bransje- og policy relevans.

;
Du kan også se alle nyheter her.