-

Mottar prestisjestipend fra EU for forskningsprosjekt om økonomisk ulikhet

8. mai 2020

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har tildelt førsteamanuensis Andreas Fagereng ved institutt for finans ved BI et såkalt «Starting Grant» for en periode på fem år, et stipend som retter seg mot fremragende forskere som to til syv år etter avlagt doktorgrad presenterer forskningsprosjekter med stor samfunnsmessig betydning.

«ERC Starting Grant» er personlige, det vil si at stipendet blir tildelt uavhengig av hvilken forskningsinstitusjon forskeren tilhører. Finansieringen på inntil 1,5 millioner euro gjelder for en periode på fem år.

Oppstart av prosjektet var 1. mai 2020. I samarbeid med forskere i Europa, USA og fagmiljø ved Universitetet i Oslo, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank skal Fagereng og BI-kollega Gisle Natvik undersøke ulikheter og makroøkonomiske effekter.

– Ambisjonen til dette forskningsprosjektet er å bidra til en bedre forståelse av ulikhet langs dimensjonene inntekt, formue og konsum, og dets makroøkonomiske implikasjoner. Funnene vil komplementere den siste tids utvikling innen for makroøkonomisk teori ved å kvantifisere hvilken heterogenitet i data som betyr noe, sier Andreas Fagereng.Andreas Fagerend

Fagereng kom til BI i august 2019 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hvor han har vært seniorforsker og forskningsleder i Forskningsavdelingen, gruppe for makroøkonomi.

Fagereng har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra European University Institute fra 2012, og har tidligere ledet større forskningsprosjekter med midler fra Norges forskningsråd.

– Fagerengs bakgrunn og erfaring innen makroøkonomisk forskning vil være et viktig bidrag for å videreutvikle en sterk forskningskultur og fostre innovasjon og kreativitet. Dette vil igjen styrke BIs posisjon som et av de fremste forskningsmiljøene innen finans i Europa. Det er stor prestisje tilknyttet dette stipendet og jeg ser frem til å følge Fagerengs forskning i årene fremover, sier Hilde C. Bjørnland, prorektor ved BI.Andreas Fagerend

Fakta om ERC:

  • ERC er Den europeiske unions organ for forvaltning av midler til forskning, herunder tildelning av stipender.
  • ERC ble opprettet i 2007 av Europakommisjonen og er del av forskningsprogrammet Horizon 2020.
  • Totalt ble syv forskere ved norske utdanningsinstitusjoner tildelt stipender fra ERC i 2019.
;
Du kan også se alle nyheter her.