-

BI og Simula inngår strategisk partnerskap

29. juni 2020

Handelshøyskolen BI og Simula Research Laboratory har signert en intensjonsavtale for å styrke kompetansen innen data science ved etablering av et nytt institutt- og forskningssenter.

Kunnskap om data science og forskningsmetoder innen programmering, maskinlæring og datavisualisering er høyt etterspurt blant arbeidsgivere og studenter, og er derfor et nytt satsningsområde for handelshøyskoler. Det nye partnerskapet tar sikte på å styrke koblingen mellom statistisk metode og maskinlæring, og mellom algoritmer og fagområder med stor innvirkning av spesiell relevans for samfunnet.

- Simula kobler BI med ledende bransjekompetanse innen datavitenskap, noe som er gunstig for både studentene og forskerne våre. Ved å etablere et nytt institutt- og forskningssenter vil BI styrke sin posisjon som en ledende handelshøyskole med spisskompetanse innen datavitenskap, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.Inge Jan Henjesand

Samarbeidet vil bestå av felles forskningsinitiativ og et nyttforskningssenter innen data science lokalisert ved BI.

- Visjonen for samarbeidet er å kombinere statistikk og data science, med spesiell fokus på anvendt forsking innenfor våre fagretninger og med bruk av store datasett, og metodisk utvikling. For å følge opp dette vil BI ansette lovende forskere med bakgrunn innen både statistikk og informatikk, sier Hilde C. Bjørnland, prorektor og professor ved Handelshøyskolen BI.Hilde Bjørnland

Forskningssenteret vil også søke nye og gjensidig gunstige partnerskap, inkludert bransjepartnere og forskningsinstitusjoner.

- Simula samarbeider tett med ulike aktører på tvers av ulike fagområder med stor samfunnsverdi, som blant annet medisin og energi. I dette nye samarbeidet kan vi kombinere BIs ekspertise og fagkunnskap, for eksempel innen økonomisk statistikk, med Simulas ekspertise innen datamodellering og datavitenskap. Samarbeidsprosjektet med BI gjør finans og samfunnsøkonomi til nye og spennende forskningsområder for Simula. Implikasjonene av koronapandemien på global og nasjonal økonomi illustrerer viktigheten av kvantitativ analyse og beregning av høy kvalitet på disse områdene, sier Aslak Tveito, professor og administrerende direktør i Simula.Aslak Tveito, professor og administrerende direktør i Simula

Avtalen mellom BI og Simula vil vare i en periode på fire år fra signeringsdato med intensjon om ytterligere forlengelse.

Om Simula:

  • Simulas hovedformål er å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer som har en reell verdi for samfunnet.
  • Simula Research Laboratory AS ble etablert i 2001, og er organisert som et ikke-kommersielt aksjeselskap heleid av Kunnskapsdepartementet.
  • Simula driver grunnleggende og langsiktig forskning innen vitenskapelig databehandling, programvareteknikk, maskinlæring, kommunikasjonssystemer og kryptografi.
  • Simula utdanner studenter på master-, doktorgrads- og postdoktorgradsnivå i samarbeid med norske og internasjonale universiteter.

Om BI:

  • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning innen områder som finans, økonomi, ledelse, strategi og markedsføring.
  • Siden opprettelsen i 1943, har BI vokst til å bli en av Europas største handelshøyskoler med ca. 20 000 studenter og 900 ansatte.
  • BI er den største leverandøren av økonomisk og administrativ kompetanse i Norge med mer enn 200 000 kandidater siden 1983.
  • BI har de seneste årene etablert seg i toppsjiktet av europeiske handelshøyskoler og er den eneste norske skolen som innehar de tre mest prestisjefylte akkrediteringen en handelshøyskole kan ha: Europeiske EQUIS (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBAs). Skoler som har alle tre kalles for "Triple Crown"-skoler, og disse stiller i en egen klasse blant handelshøyskoler internasjonalt.
;
Du kan også se alle nyheter her.