-

Bruker robot-avatarer i klasserommet: ‒ Vi har vært som en liten startup de siste ukene

23. juni 2020

Aldri har den tradisjonelle klasseromsundervisningen vært savnet mer enn under korona-nedstengningen. Kanskje spesielt for studentene på BIs krevende lederprogram Executive MBA, hvor personlig utvikling og erfaringsdeling i klasserommet er en svært viktig del av opplevelsen. Hvordan tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø når studentene er vant til å møtes ansikt til ansikt?

BIs EMBA er et internasjonalt program med cirka 30 deltakere fra hele verden. Strenge korona-tiltak og stengte grenser bidro til at det ble umulig for alle studentene å møtes fysisk i Oslo denne åren. BI ble derfor stilt overfor en helt ny utfordring: Å tilby en hybrid mellom undervisning online og i klasserommet.Avatarer i undervisningen på EMBA 2

Da myndighetene åpnet opp for at universiteter og høyskoler gradvis kunne åpne igjen, valgte BI å ta i bruk "avatarer", eller små robot-byster, fra det norske start-up selskapet No Isolation. Avatarene har gitt studentene en mulighet til å være tilstede digitalt i klasserommet og delta i gruppearbeid på en helt annen måte enn ved bruk av videomøter gjennom Zoom eller Teams.

Den «fysiske» tilstedeværelsen har hatt flere positive effekter. I lunsjpauser og gruppearbeid har medstudentene kunnet bære med seg avatarene og dermed inkludere de som er "remote" i både undervisningen og det sosiale livet blant studentene.Avatarer i undervisningen på EMBA 4

‒ Vi har vært som en liten startup de siste ukene og løst problemer fortløpende. Samarbeidet har vært helt unikt på tvers i organisasjonen og alle har vært fokuserte på å få til de beste løsningene for studentene. Det er det som har ført til de gode resultatene. Utgangspunktet vårt var at de studentene som var "remote" måtte oppleve å bli sett. De fleste har opplevd videokonferanser som ikke har vært optimalt tilrettelagt, der de som sitter "remote" faller ut av møtet uten at verten merker det. Det kunne ikke skje oss. De som satt langt unna måtte føle at de ble sett, hørt og ivaretatt av både faglige og medstudenter, sier Sissel Hammerstrøm, direktør for internasjonale Executive-programmer ved BI.

I tillegg til å benytte seg av avatarer, fikk remote-studentene et eget Zoom-rom hvor BI streamet klasserommet, slides og tavlenoteringer. I Zoom kunne remote-studentene også kommunisere sammen og dessuten komme med direkte feedback til støtte-teamet, slik at eventuelle tekniske utfordringer kunne løses raskest mulig.Avatarer i undervisningen på EMBA 3

- Til vanlig brukes AV1 mest av elever på barne- og ungdomsskoletrinnet, så det er veldig spennende å følge med på hvordan den fungerer på høyskolenivå. Viktigheten av å føle seg sett og ivaretatt blir jo ikke mindre med årene, så dette kan åpne opp mange muligheter for AV1. Det er også kult å se at BI utfordrer hva det vanligvis vil si å studere på nett, og anerkjenner viktigheten av deltakelse og samhold i gruppen. Fellesskap er viktig, selv om man ikke er i samme rom, sier Karen Dolva, CEO og med-gründer i No Isolation.

;
Du kan også se alle nyheter her.