-

Få kunstnere har bedt om offentlig støtte under korona-krisen

18. juni 2020

Bare femten prosent av norske kunstnere og kulturarbeidere har bedt om offentlig støtte under korona-krisen. Det viser en ny undersøkelse som Menon Economics og BI:CCI har gjennomført for Kulturrådet.

Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av de spurte bruker egne, oppsparte midler for å komme seg gjennom krisen, og at mer enn en fjerdedel får økonomiske bidrag fra partner eller familie og venner. Både enkeltkunstnere og organisasjoner rapporterer om store inntektstap.

– Kunstnerne i kultursektoren mister en stor andel av inntektene sine på grunn av koronapandemien, og når disse inntektene i utgangspunktet er små, blir konsekvensene for mange dramatiske», sier Anne-Britt Gran som leder BIs Centre for Creative Industries (BI:CCI).

Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran har god oversikt over koronakrisens effekter for kulturnæringen.


Faller utenfor NAV

Undersøkelsen forteller oss hvordan kunstnerne og kultursektoren selv har opplevd korona-krisen. Sektorens lappeteppe-økonomi, en blanding av små stillingsbrøker i faste stillinger, frilansvirksomhet og enkeltpersonforetak, gjør NAV-systemet til en betydelig utfordring for mange av dem.

– Det er bekymringsfullt at en så stor andel av sektoren opplever at de mange offentlige tiltakene ikke treffer godt nok, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Behov for bedre tiltak

Kulturdepartementet har nå foreslått 70 millioner kroner til midlertidige kunstnerstipender, og utvidet og justert kompensasjonsordningen for arrangører. Det er nå åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere, og her vil mange kulturarrangører håpe på ytterligere oppmykninger i tiden som kommer.

– Vi ser at det vil trengs mer målrettede tiltak hvis vi skal unngå at dette får langvarige konsekvenser for norsk kunst- og kulturliv, sier Danielsen.

Rapporten ble presentert på konferansen "Kultur å leve av" 17.06.20. (se opptak).

Last ned rapporten her

 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.