-

Koronakrisen har tvunget musikkbransjen til å tenke kreativt

12. juni 2020

Musikkbransjens aktører har lidd store økonomiske tap som følge av koronapandemien. Dette har imidlertid fått bransjeaktørene til å komme opp med nye måter å levere musikk på, fremgår i en rapport utarbeidet av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI).

I rapporten oppgir 62 prosent av alle frilanserne og selvstendige næringsdrivende at de har jobbet med musikk på nye måter enn det de en vant med, som følge av koronakrisen.

Et mye brukt tiltak på å levere musikk til publikum er gjennom live-strømming av konserter. Nær halvparten av alle frilansere og selvstendig næringsdrivende svarer at de har deltatt i slike konserter etter 12. mars, og litt over en fjerdedel av alle musikkselskapene svarer det samme.

- Ja, det har vært stor aktivitet i bransjen under krisen, sier prof. Anne-Britt Gran, prosjektansvarlig for rapporten, men det har dessverre vært for lite penger i online-konsertene til å kompensere for tapene som fulgte nedstengningen av Norge den 12. mars. Musikkbransjen vil være hardt økonomisk rammet i lang tid fremover.

Krise og kreativitet i musikkbransjen

Krisen rammer økonomisk

Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Anja Nylund Hagen (UiO), og Audun Molde (Høyskolen Kristiania), er et resultat av en stor spørreundersøkelse i musikkbransjen i forbindelse med koronapandemien på oppdrag fra Musikkindustriens Næringsråd, og er medfinansiert av Norsk kulturråd og de regionale Musikkontorene. 

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, samt hvilke offentlige tiltak bransjen har benyttet og hvilke nye musikkinitiativ som har oppstått som følge av krisen.

Funnene i rapporten viser at 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag etter koronarestriksjonene 12. mars. Tilsvarende tall for selskapene er 88 prosent, og angår konsertarrangører, musikere i band, ensembler, samt booking, teknikere og plateselskap.

Reelle og forventede økonomiske tap utgjør over halvparten av inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende i år, sammenlignet med gjennomsnittsinntekt i 2019. For selskapene utgjør reelle inntektstap godt over en tredjedel av inntektene.

;
Du kan også se alle nyheter her.