-

BI-direktør ny styreleder i globalt nettverk av toppskoler

10. juli 2020

Divisjonsdirektør Lise Hammergren ved Handelshøyskolen BI blir ny styreleder i Unicon, et konsortium av 115 av verdens fremste handelshøyskoler, som tilbyr executive education i form av åpne eller skreddersydde kurs og programmer for næringsliv og offentlig sektor.

Foruten Handelshøyskolen BI, består styret i UNICON av representanter for ledere av executive education ved skoler som MIT, Stanford, IMD, IESE, St. Gallen og University of Chicago. Formålet med samarbeidet i UNICON er å fremme forskningsbasert kunnskap som kan anvendes direkte i hver enkelt virksomhet.

- Det blir både spennende og utfordrende å lede det viktige arbeidet UNICON gjør sammen for å skape ny innsikt og dele erfaringer som kan bidra til å fremme lederutdanning, sier den nye styrelederen, Divisjonsdirektør Lise Hammergren fra Handelshøyskolen BI.Lise Hammergren 4Hammergren starter i stillingen 30. juni 2020.

Erfaringsdeling

UNICON samarbeider blant annet om å samle innsikt om virksomheters behov for lederutdanning, både når det gjelder innhold og undervisningsform. Mange virksomheter satser på kompetanse i omstillingsperioder, et tema som har vært særlig aktuelt i forbindelse med Koronapandemien.

- Nytten av felles kompetansebygging og erfaringsdeling gjennom en organisasjon som UNICON har kommet tilsyne på en ny måte de siste tre--fire månedene, sier Hammergren.

Covid-19 har hatt en til dels kraftig påvirkning på toppskolenes virksomhet. Over natten måtte undervisning legges om fra fysisk oppmøte til digitale løsninger, og mange lederprogrammer er blitt kansellert eller utsatt.

- Medlemmene er selvsagt underlagt anti-trust-lovgivning, men det er svært mange områder der vi kan dele kunnskap og lære av hverandres praksis. Nå må universitets- og høyskolebaserte tilbydere både være oppdatert på hvilket innhold som kreves og hvilke leveranseformer som fungerer i en helt ny situasjon for alle, sier Hammergren.

;
Du kan også se alle nyheter her.