-

BI signerer rammeavtale med Næringshagene i Norge

3. august 2020

Det er svært gledelig for Næringshagene i Norge at vi nå har en rammeavtale med BI, sier styreleder Stig Hansen. For oss er det viktig å kunne få en partner som kan styrke våre mål og aktiviteter.

Stig Hansen og Morten Solheim med rammeavtalen i hånden- Det er svært gledelig for Næringshagene i Norge at vi nå har en rammeavtale med BI, sier styreleder Stig Hansen. For oss er det viktig å kunne få en partner som kan styrke våre mål og aktiviteter.

Næringshagene skal være tett på næringslivet, kjenne «på pulsen» hvilke utfordringer og muligheter som trenger fokus fra oss. Videre trekker Stig frem hvor betydningsfullt det er å kunne styrke bedriftenes vekstmulighet igjennom de verktøyene og programmene som Næringshagene benytter, og det er nettopp her vi ser at BI med sin kunnskap og ressurser vil være en positiv bidragsyter.

Næringshagene er i dag et av de viktigste virkemiddelinstrumentene for nærings- og bedriftsutvikling i distrikts - Norge. De har et ansvar for å stimulere til økt vekst og næringsutvikling igjennom sine over 40 næringshager. Dette har de lyktes svært godt med og har i dag over 1 800 bedrifter i sitt nettverk. Totalt har bedriftene i næringshageprogrammet en akkumulert verdiskaping på 91,21 mrd. kroner for årene 2012-2019. I tillegg er næringshagene svært tett på bedriftene i distriktet. Dette gjør at de har god innsikt og kunnskap om de ulike behovene, også når det gjelder kompetansebehov.

Morten Solheim som har hatt ansvaret for denne avtalen er svært fornøyd med å kunne knytte en så viktig nasjonal partner innen næringslivsutvikling til BI.

- Vi ser dette som et tydelig signal på at BI har relevante kompetanse og et spisset fokus mot næringslivet som treffer bra. Dette er i tråd med vår strategi, og vil også løfte BI sitt ønske om å være nært og påkoblet næringslivet, sier Solheim.

Executive videreutdanning som skal håndtere avtalen er til stede ved BI sine fire campuser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo noe som gjør at man kan bidra bredt.

- Når vi nå kan forene Næringshagenes innsikt og tilstedeværelse i distrikts - Norge med BI sitt faglige og akademiske nivå, ligger alt til rette for positive synergier, fortsetter Solheim.

;
Du kan også se alle nyheter her.