-

Ny akademisk programdirektør for Utdanningsledelse

10. august 2020

Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland er utnevnt som akademisk programdirektør for Utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI.

Birkeland har de siste seks årene forsket og undervist ved Senter for Innovasjon i utdanning på BI og har vært involvert i flere av programmene for skole- og barnehageledere.

Ide Katrine Birkeland

Siden 2001 har BI utviklet lederprogrammer innen skole- og barnehageledelse for kommuner, fylkeskommuner, private barnehager, KS og Utdanningsdirektoratet. Totalt har BI utdannet over 6000 ledere og fremtidige ledere innen sektoren, hvorav rundt 4000 har fullført en Master of Management-grad med spesialisering i skoleledelse.

- Jeg gleder meg til å videreføre BIs rolle som faglig partner for ledere i utdanningssektoren. Gjennom vår forskningsbaserte og praktiske tilnærming skal vi fortsette arbeidet med å utvikle ledere som kan bygge kvalitet og trygghet for barn og unge, sier Ide Katrine Birkeland.

BI opplever stor etterspørsel etter ledelsesprogram fra utdanningssektoren og har som mål å levere program og løsninger som fokuserer på skolen og barnehagens hovedoppdrag; barns læring og endring av praksis i sektoren.

-Vi er stolte av å kunne utnevne Birkeland som ny programdirektør for Utdanningsledelse, et viktig satsningsområdet for BI. Hun kommer til å være en viktig bidragsyter for å ivareta BIs ledende posisjon som leverandør av lederutdanning innen sektoren, og fortsette arbeidet med å skape nye måter å styrke læring og utvikling i skole og barnehage, sier Amir Sasson, prorektor ved Handelshøyskolen BI.

;
Du kan også se alle nyheter her.