-

Styrket satsing på akseleratorprogram for havnæringene

19. august 2020

I samarbeid med GCE Ocean Technology og Argentum Asset Management styrker Handelshøyskolen BI satsningen innenfor Ocean Industries.

De tre samarbeidspartnerne har siden 2018 gjennomført to utgaver av «100Scaleups»-programmet, og har allerede fått med fem nye selskaper som skal være med når programmet starter opp til høsten. Disse er Head Energy, Greenstat, Digibolt, ProWellPlan og Bergen Carbon Solution.

Per Ingvar Olsen

-Norge har en unik mulighet til å ta en strategisk posisjon i havnæringene gjennom innovasjon og videreutvikling av forretningsmodeller for fremtiden. Dette programmet kombinerer ressurser fra det fremste innen forskning med tung ekspertise fra industrien for å tilby skreddersydde løsninger for at deltakerne skal lykkes, sier Professor og fagansvarlig Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI.

Havnæringene dominerer den norske økonomien, og står foran store endringer i årene som kommer med sterkt miljøfokus og en gradvis dreining fra olje og gass-virksomhet til fornybar energi og nye ressurseffektive energikilder.

-Vi ønsker å kunne være en driver for innovasjon og vekst for å utnytte det verdipotensialet som selskapene i havnæringen representer. Vi trenger mer offensive satsinger og virkemidler for å ta nye globale markedsandeler i våre viktigste industrier. Vårt felles vekstprogram er et viktig bidrag for å oppnå dette, sier administrerende direktør Owe Hagesæter i GCE Ocean Technology.

Partnerskapet bygger på en felles forståelse av at Norge trenger flere bedrifter som kan vokse og skape arbeidsplasser. Derfor er det et særskilt fokus på bedrifter i den tidlige vekstfasen, og som har lagt oppstartsfasen bak seg.  I tillegg er det en felles ambisjon om å ta del i verdiskapning av fremtidig innovasjon og teknologiutvikling i et globalt marked.

Owe Hagesæter

-Norge har lange tradisjoner fra havnæringene og har bygget seg opp en uvurderlig kompetanse innen havteknologi som kan gi en internasjonal konkurransefordel hvis den forvaltes riktig. Vi ønsker å bidra til å styrke bedriftenes globale konkurransekraft og dermed også norsk næringsliv, sier Administrerende direktør, Joachim Høegh-Krohn i Argentum.

Etter 3 år har partnerne etablert et nettverk med scaleup-bedrifter med en ledende posisjon internasjonalt, som for eksempel Octio, Unitech Energy, Imenco, eSmartssystem og Maritech.

- Med dette programmet ønsker vi å vise frem Norge som en viktig global innovasjonshub for skalering av havteknologi, og tiltrekke oss internasjonal teknologi og kapital. Vi ser etter selskaper med teknologier som kan løse globale utfordringer innen hav og energi. Vi styrker også innsatsen mot etablering av et investeringsnettverk for å koble bedrifter med relevante investorer, sier Hoa Le Nguyen, leder for 100scaleups.

Om BIs akseleratorprogram «100 scaleups»

Programmet gjennomføres gjennom fem ulike moduler av tre dager hver i form av en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger.

Med 100ScaleUPs ønsker BI & partnerne å bidra til å samle og mobilisere arbeidet med å bygge et økosystem for å støtte skalering og internasjonalisering av norske teknologiselskaper. 

Gjennom programmet bygges en plattform hvor man kan kombinere akademisk kunnskap med praktisk erfaring fra investorer og entreprenører, samt anerkjente internasjonale miljøer fra Berkeley, Stanford, MIT og Tsinghua i en strukturert prosess. Programdeltakerne gjennomgår 5-6 moduler i løpet av 12 uker som er strukturert med sikte på å tilpasse forretningsmodeller for internasjonal vekst.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.