-

BI-forsker får påvirke EUs nye forskningsprogram

21. september 2020

Professor Anne-Britt Gran er en av de utvalgte som kan påvirke EUs ambisiøse syvårige program for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Interessen var stor da Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterte til innspill til deltakere i ti ulike nasjonale referansegrupper for Horisont Europa. Av svært mange gode og relevante kandidater, gjensto en balansert gruppe bestående av 222 topp kvalifiserte deltakere av omkring 1400 interesserte.

Anne-Britt Gran som er leder av forskningssenteret BI Centre for Creative Industries er valgt inn i den nye Nasjonale referansegruppen for klyngen Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn tilknyttet Forskningsrådet.

Anne Britt Gran

Anne Britt Gran har mye kunnskap om kreative næringer som hun tar med seg inn i arbeidet i referansegruppen.

 

- Jeg vil i grunnen si at det meste med referansegruppen interesserer meg som forsker. Jeg har aldri gjort dette før, så læringskurven er bratt, og spesielt tidsfristene for leveransene er ikke rause, for å si det slik, sier Gran.

Referansegruppene skal komme med innspill knyttet til Norges prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av de ulike delene av Horisont Europa. Det viktigste gruppene skal bidra med er å tilpasse og tilrettelegge de ulike klyngene for norske forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige virksomheter, slik at Norge blir aktiv bruker av Horisont Europa.

- Det er i seg selv interessant å se hvordan et stort forskningsprogram i EU utvikles, og å kunne gi innspill på både innhold, strategi og impact-dokumenter. Jeg skal gi innspill på såkalt CCI, Cultural and Creative Industries, deres påvirkning på andre sektorer og digitalisering av CCI, sier Gran.

Positivt for forskningsmiljøene

Programmet er verdens største program som finansierer forskning og innovasjon, med oppstart i 2021 og et foreslått budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner. Gran er den eneste BI-forskeren som har plass i en referansegruppe.

- Det er veldig viktig for forskningsinstitusjonene å ha representanter i disse referansegruppene for å kunne påvirke programmet i en retning som gagner egen institusjon og egne forskningsfelt, sier Gran.

Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet, sier at det kom innspill til svært mange gode og relevante kandidater.

- Vårt mål har vært å få en balansert representasjon som tar hensyn til næringsliv og offentlig sektor i tillegg til forsknings- og innovasjonsmiljøene, dernest fagområder, institusjoner, geografi og kjønn for å nevne noe, sier Danielsen.

Horisont Europa 2021-2027

EUs nye rammeprogram har som mål å:

  • Styrke Europas vitenskapelige og teknologiske fundament og Det europeiske forskningsområdet (ERA).
  • Styrke Europas innovasjonskapasitet og konkurransekraft og skape arbeidsplasser.
  • Følge opp innbyggernes prioriteringer og bevare vår sosioøkonomiske modell og verdier.

 

Medlemmene i de nasjonale referansegruppene kommer hovedsakelig fra norske forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige virksomheter og andre mulige deltakergrupper i Horisont Europa. Målet er at de skal sikre at nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger henger godt sammen.

;
Du kan også se alle nyheter her.