-

FNI-indeksen: fortsatt lav vekst og svakt konjunkturbilde

8. oktober 2020

FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert med tall til og med 30. september. Utviklingen gjennom september forsterker inntrykket fra august, med fortsatt lav vekst. Konjunktursituasjonen er imidlertid bedre enn under nedstengningen i våres, men fremdeles under trend.

Oppdaterte konjunkturtendenser
FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. september 2020.

Utviklingen i FNI var i våres ekstraordinær. Allerede i begynnelsen av mars falt indeksen brått og raskt til svært lave nivåer. I midten av mars var nivåene på indeksen lavere enn under finanskrisen og signaliserte en kraftig og potensielt langvarig resesjon. Dette bildet startet å endre seg i slutten av april. Siden da har indeksen gradvis blitt mindre negativ og nærmet seg en mer normal situasjon. Gjennom sommeren og tidlig høst har veksten imidlertid flatet ut, og det nåværende nivået på FNI-indeksen for norsk økonomi tilser at konjunkturbildet fremdeles er godt under trend.

Om FNI-indeksen
Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontakter:

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 8. oktober 2020, https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/fni-indeksen-fortsatt-lav-vekst-og-svakt-konjunkturbilde?publisherId=89641&releaseId=17893542

;
Du kan også se alle nyheter her.