-

Søkerhopp til videreutdanning

30. oktober 2020

Stor interesse for nettbaserte kurs og programmer har bidratt til en økning på 15 prosent i antall søkere til executive-utdanning, sammenlignet med 2019.

Nesten 3000 deltakere har fått plass på nylanseringen korte, nettbaserte kurs, som gir raskt faglig påfyll eller ny kunnskap innen dagsaktuelle fagområder som digitalisering og bærekraftig vekst.

Tidligere i år bevilget norske myndigheter øremerkede midler til BI for å lage kurs for arbeidstagere som har blitt rammet av koronakrisen. I tillegg har BI i samarbeid med næringslivspartnere tilbudt nettbaserte kurs til permitterte og arbeidsledige.

Den første runden med kurs i vår ble raskt fulltegnet, og nye kursserier med oppstart utover høsten og våren begynner allerede å fylles opp.  Felles for kursene er at undervisningen foregår kun digitalt i form av webinarer, undervisningsopptak, podcaster og video.

Inge Jan Henjesand som sitter på et rekkver inne på campus Oslo

-Det er en merkbar økning i interessen for tilpassede og fleksible opplæringstilbud i dagens arbeidsliv, og med livslang læring høyt på agendaen hos norske myndigheter tyder det på arbeidsgivere legger til rette for at flere kan studere ved siden av jobb. Med de endringene som skjer rundt oss har også mange blitt tvunget til å tenke nytt, sier rektor Inge Jan Henjesand.

Historisk høy etterspørsel

BIs nettstudier, som i år fyller 30 år, har hatt en økning på over 40 prosent i forhold til i fjor, med historisk høy etterspørsel etter enkelte kurs. Tilsvarende økning er det også for å ta en bachelor på deltid, med en søkervekst på 43 prosent.

-Den pågående koronapandemien har skapt store endringer i arbeidsmarkedet på kort tid og økt behovet for ny kompetanse for å ruste seg for omstilling. Det gjenspeiles også i årets søkertall til våre videreutdanningsprogrammer, sier Henjesand.

For enkeltkurs innen økonomi og finans som finansregnskap og finansiell styring har det vært mer enn en dobling i antall søkere, sammenlignet med fjorårets tall. Også årsenhet i bedriftsøkonomi og markedsøkonomi kan vise til en økning på henholdsvis 72 prosent og 41 prosent.

;
Du kan også se alle nyheter her.